Exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2018 s-au cifrat la 214,1 milioane de dolari, cu 4,0% mai puțin față de luna precedentă și cu 25,2% mai mult, comparativ cu luna iunie 2017. Cifrele au fost prezentate de către Biroul Național de Statistică. Potrivit datelor, în ianuarie-iunie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 1,3 milioane de dolari, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 27,9%. Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 877 milioane dolari, fiind în creștere cu 35,1% față de ianuarie-iunie 2017, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 22,2%.  Reexporturile de mărfuri străine au însumat 438 milioane de dolari, majorându-se cu 15,6% comparativ cu ianuarie-iunie 2017. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, fire, cabluri și transformatoare electrice, încălțăminte și părți de încălțăminte, nuci decojite, scaune și alt mobilier, valize, geamantane) au deținut 24,5% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigări de foi, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase, țesături, materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice, combustibili, vehicule rutiere) – 8,8%. Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 900 milioane de dolari, deținând o cotă de 68,5% în total exporturi. Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 15,8% (21,1% - în ianuarie-iunie 2017), ce corespunde unei valori de 208,3 milioane de dolari. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 4,0%, comparativ cu ianuarie-iunie 2017. Screen Shot 2018-08-07 at 1.50.43 PM În ianuarie-iunie 2018 importurile de mărfuri au constituit 2,7 miliarde de dolari, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 25,4% Majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier (83,4% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (5,2%), instalațiile fixe de transport (5,2%), maritim (2,7%) și aerian (2,6%). Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europenes-au cifrat la 1,3 miliarde de dolari (cu 30,2% mai mult față de ianuarie-iunie 2017), deținând o pondere de 51,1% în total importuri (49,2% - în ianuarie-iunie 2017). Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 637,4 milioane de dolari, care echivalează cu o cotă de 23,3% în total importuri (24,9% - în ianuarie-iunie 2017).