Lista instanțelor-pilot pentru testarea și pilotarea noului Program Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) a fost modificată. Astfel, Judecătoria Orhei a fost substituită cu Judecătoria Cimișlia. Decizia a fost luată, recent, de către Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea directorului Programului pentru Justiție Transparentă. Modificarea a fost făcută pentru că, în timpul procesului de testare și pilotare a noului PIGD, s-a constatat necesitatea participării în calitate de instanțe-pilot a tuturor judecătoriilor din circumscripția Curții de Apel Comrat. Asta pentru a asigura testarea tehnică și pilotarea tuturor funcționalităților noului sistem, inclusiv a meniului ”Căile de atac”. Conform hotărârii CSM din iulie 2018, pentru testarea noului PIGD în calitate de instanțe-pilot erau desemnate Curtea de Apel Comrat, Judecătoria Comrat și Judecătoria Orhei. Aceste instanțe și-au exprimat interesul și disponibilitatea de a participa în procesul de pilotare a noului program. Totuși, Judecătoria Orhei este în circumscripția Curții de Apel Chișinău. În decizia CSM se mai spune că schimbarea instanței-pilot va permite identificarea, analiza și remedierea în mod operativ a deficiențelor de funcționalitate, îmbunătățirea și complementarea funcționalităților aplicației. De asemenea, aceasta va permite analiza impactului procesului de pilotare asupra sistemului judecătoresc și justițiabililor, precum și, eventual, implementarea noului PIGD în toate instanțele de judecată.