O persoană a scăpat de sancțiunea pusă pentru desfășurarea activității de întreprinzător fără acte, după ce instanța de judecată a constatat că în procesul-verbal au fost făcute modificări ulterioare. Conform hotărârii instanței de judecată, persoana a fost declarată vinovată de comiterea contravenţiei prevăzute de art. 263 alin. (1) Cod contravenţional, adică desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la organul înregistrării de stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil. Pentru aceasta, persoana a fost amendată cu 1.500 de lei, adică amenda minimă prevăzută de legislație. Persoana sancționată nu a fost de acord cu amenda pusă și a contestat procesul-verbal în instanța de judecată. Prima instanță a decis să admită contestanța reclamantului, să anuleze procesul-verbal și să înceteze procesul contravențional. Decizia a fost menținută, recent, și de Curtea de Apel Chișinău. Magistrații au stabilit că agentul constatator a admis rectificări la procesul-verbal, modificând articolul incriminat. Prin urmare, a fost încălcat art. 443 alin. (7) din Codul contravenţional, care prevede că ”în procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugări sau alte modificări. În cazul necesităţii unor astfel de acţiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă”. Astfel, conform normei legale, agentul constatator trebuia să încheie un alt proces-verbal, dar nu să facă modificări în actul deja semnat. Hotărârea Curții de Apel este irevocabilă. Prin urmare, persoana a scăpat de scancțiunea impusă.