Agenția Resurse Informaționale Juridice, subordonată Ministerului Justiției, a lansat o versiune optimizată a sistemului electronic Registrul garanţiilor reale mobiliare, în care sunt consemnate bunurile mobile puse în gaj. Astfel, au fost create funcționalități noi ce permit registratorilor efectuarea unei varietăți de operațiuni. Registrul garanţiilor este un registru public în care se înregistrează gajul bunurilor mobile, precum mijloace de transport, utilaje, acțiuni, animale domestice, produse industriale și agricole, etc. Operațiunile de înregistrare, modificare sau radiere din registru se efectuează de către registratori (notari, bănci comerciale, organizații de microfinanțare, companii de leasing, societăți de registru ș.a.). În prezent registrul este îmbunătățit, are spații mărite pentru câmpurile de introducere a informaţiei, permite adăugarea creditorilor multipli și a creditorilor speciali, înregistrați după criterii internaționale. De asemenea, registrul are opțiunea de a genera un aviz confirmativ de lipsă a bunurilor gajate, de a vizualiza online statutul plății efectuate, de a actualiza datele despre creditori sau debitor, cât și a reprezentanților acestora, cu păstrarea istoricului. Menționăm că, în prezent, statut de registrator au 122 persoane fizice și juridice, ce sunt înregistrate în calitate de operatori de date cu caracter personal. Autorităţile publice, instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi, organele de urmărire penală şi Serviciul Fiscal de Stat au acces gratuit la informaţia din registru.