Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenţionează furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice asupra faptului că au obligaţia să prezinte, până în data de 15 august, rapoartele statistice pentru trimestrul II al anului 2018 privind evoluţia situaţiei pe segmentele de piaţă pe care activează. Obligația respectivă este stabilită în Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 75 din 29.12.2015, prin care a fost modificată și completată Hotărârea Consiliului cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice. Mai exact, furnizorii au obligaţia să completeze şi să prezinte trimestrial formularele statistice ”CE-2. Reţele şi servicii fixe”, ”CE-3. Reţele şi servicii mobile” şi ”CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale”. Datele prezentate pentru trimestrele I, II și III vor fi cumulative, iar datele prezentate pentru trimestrul IV vor corespunde datelor anuale înregistrate de furnizori. Furnizorii vor completa și vor expedia formularele statistice prin sistemul informațional ”Raportare on-line” care poate fi accesat prin intermediul bannerului ”Raportare on-line”, publicat pe pagina principală a site-ului ANRCETI www.anrceti.md, sau la adresa https://eservicii.anrceti.md. Sistemul funcționează după principiul ”cabinet personal de lucru”, unde fiecare furnizor autentificat în sistem poate crea, edita, vizualiza și expedia formularele respective, aplicând semnătura electronică deținută. În cazul în care furnizorii nu au posibilitate să completeze și să expedieze formularele statistice prin intermediul sistemului informațional ”Raportare on-line”, ei vor prezenta ANRCETI formularele completate în formă electronică la adresa: raport.statistic@anrceti.md și în unul din următoarele moduri: prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire. Formularele rapoartelor statistice pot fi descărcate de pe pagina de internet a ANRCETI, secţiunea Formulare. Tot acolo furnizorii pot consulta şi instrucţiunile pentru completarea acestor documente.