Citaţia sau înştiinţarea vor putea fi transmise de instanța de judecată prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, prin persoana împuternicită de judecată sau prin poșta electronică în cadrul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD). Modificările aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), la Instrucţiunile referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel au fost publicate, recent, pe pagina web oficială a instituției. Conform modificărilor, citațiile și înștiințările se vor fi expediate autorităţilor publice, persoanelor juridice de drept privat şi avocaţilor. Citațiile și înștiințările expediate la adresa electronică înregistrată în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor se vor considera recepționate. De asemenea, s-a stabilit că, în cazul în care instanța dispune audierea participantului sau martorului, aflat în imposibilitatea de a se prezenta în ședința de judecată, prin intermediul videoconferinței, grefierul va utiliza simultan echipamentul de videoconferință instalat în sala de judecată și echipamentul de înregistrare audio digitală a ședințelor de judecată. În cazul participării martorului prin videoconferință, acesta va semna declarația privind cunoașterea obligațiilor și răspunderii lui care se va expedia instanței de judecată prin intermediul poștei electronice de către instituția în care este instalat echipamentul de videoconferință, iar grefierul o va introduce la compartimentul relevant al dosarului în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor. Alte modificări prevăd că, cererile de chemare în judecată, cererile de apel, de recurs, de revizuire, de eliberare a ordonanțelor judecătorești și oricare alte cereri sau acte procedurale vor putea fi depuse în instanța judecătorească prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. În acest caz, dovada semnăturii electronice aplicate va fi verificată de către specialiștii din direcția/ secția/ serviciul evidență și documentare procesuală.