Autoritățile vor să instituie un control special pentru a preveni încadrarea sau a promova în funcții candidații în cadrul sistemului administraţiei penitenciare, care au fost anterior condamnați definitiv pentru săvârșirea de infracțiuni, se află sub urmărire penală sau nu a fost liberat de răspundere penală. Potrivit proiectului Regulamentului cu privire la controlul special al candidaţilor la funcții publice cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, candidaţii vor fi supuși controlului special, prin intermediul Sistemului informaţional automatizat ”Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”. Procedura de control special a candidaţilor presupune prelucrarea datelor cu caracter personal deținute în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice, referitoare la condamnări penale și măsuri procesuale de constrângere. Controlul special al candidaţilor se efectuează în termen de cinci zile calendaristice din data exprimării în scris a consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Refuzul candidatului de a fi supus controlului special are ca efect neîncadrarea sau nepromovarea acestuia în funcție. În cazul în care, în procesul de efectuare a controlului special, se constată existența condamnării anterioare a candidatului, acesta nu poate fi încadrat sau promovat în funcţie, și urmează a fi informat despre motivul refuzului. După finalizarea controlului special, materialele sunt anexate la dosarul personal al candidatului la funcție publică cu statul special în sistemul administraţiei penitenciare. Materialele de refuz se păstrează timp de cinci ani în instituţia care a realizat controlul special, cu respectarea prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. La expirarea termenului de păstrare, documentele se distrug, întocmindu-se actul corespunzător. Pentru deteriorarea, distrugerea, falsificarea şi alte acţiuni ilegale întreprinse asupra informaţiei extrase din Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice, utilizatorul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare. Controlul intern asupra activității utilizatorilor este exercitat de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, iar controlul extern de către autoritatea administraţiei publice abilitată prin lege.