Legea cu privire la Curtea Constituțională ar putea fi modificată, astfel încât legile adoptate până la intrarea în vigoare a Constituției să poată fi supuse controlului constituționalității. Alin. (2) al art. 31 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și alin. (2) al art. 4 din Codul jurisdicției constituționale urmează să fie abrogate. Ambele norme prevăd că se supun controlului constituţionalităţii numai actele normative adoptate după intrarea în vigoare a Constituţiei Republicii Moldova - 27 august 1994. Un proiect de modificare legislativă în acest sens a fost propus pentru consultări publice. Decizia vine după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituționale aceste prevederi legislative. Instanța menționează, în hotărârea sa, că odată cu adoptarea Constituției Republicii Moldova nu au fost prevăzute proceduri de tranziție prin care să se constate neconstituționalitatea legilor adoptate până în data de 27 august 1994 și să se efectueze scoaterea lor din ordinea normativă în vigoare. Însă, odată cu adoptarea Codului jurisdicţiei constituţionale, legislatorul a prevăzut, inter alia, că pot fi supuse controlului de constituționalitate numai actele normative adoptate după intrarea în vigoare a Constituţiei Republicii Moldova. Prin urmare, a fost lasată nesoluționată situația legislației anterioare adoptării Constituției. Totuși, competența Curții Constituționale se extinde asupra tuturor legilor în vigoare, se mai stipulează în decizia Curții. După aprobarea modificărilor, Curtea Constituțională va putea să-și extindă prerogativa de a efectua controlul constituționalițății și asupra legilor adoptate înainte de 27 august 1994, odată cu intrarea în vigoare a Constituției Republicii Moldova.