Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie organizează Conferința internațională dedicată aniversării a 25 de ani de la fondarea Curții de Arbitraj. Acest eveniment va avea loc în data de 5 octombrie, la Palatul Republicii. La eveniment vor participa reprezentanți ai instituțiilor de arbitraj din Republica Moldova, România, Ucraina, Cehia, Bulgaria și Federația Rusă. Participanții la acest eveniment vor discuta diverse aspecte ale dezvoltării arbitrajului în plan internațional, particularitățile convențiilor arbitrale, recunoașterii și executării hotărârilor arbitrale, soluționării prin arbitraj a litigiilor de pe piețele financiare, ale litigiilor corporative, relațiile între arbitraj și jurisdicțiile statale, tendințele practicii arbitrale, răspunderea arbitrilor ș.a. Totodată, în cadrul evenimentului vor fi prezentate informații despre activitatea și rezultatele obținute în acești 25 de ani de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) a anunțat că la eveniment au fost invitați și avocați, doar că numărul de locuri este limitat. Așa că Uniunea a decis să-i delege pe primii 15 care vor anunța că doresc să participe. Într-un anunț publicat pe site-ul UAM se menționează că ”participarea avocaților la conferința din 5 octombrie este una oportună”, or unii avocați sunt și arbitri la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Apărătorii interesați de subiectele care urmează să fie discutate în cadrul evenimentului trebuie să se înscrie în listă până în data de 18 august. Avocații selectați vor primi ulterior agenda conferinței.