Lilia Vasilevici, demisă din funcția de magistrat de Consiliul Superior al Magistraturii în anul 2015, a dat în judecată Comisia de licenţiere a profesiei de avocat pentru neadmiterea în profesia de apărător. Totuși, foștii săi colegi nu s-au lăsat convinși de argumentele reclamantei și nu i-au admis cererea. Fostul magistrat a spus că decizia Comisiei de licențiere este contrară Legii cu privire la avocatură, în special art. 10, care stabileşte condiţii necesare pentru admiterea în profesia de avocat. Astfel, norma legală spune că persoanele care au cel puţin 10 ani vechime în muncă în funcţia de judecător sunt scutite de efectuarea stagiului profesional şi de examenul de calificare, dacă în termen de 6 luni după demisia din funcţia respectivă au solicitat eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat. Prin urmare, reclamanta a remarcat că a fost numită în funcția de judecător în anul 1996 și a activat în această funcție până în anul 2015, când a fost demisă pentru comiterea unei abateri disciplinare. Lilia Vasilevici susține nu s-a demonstrat că activitatea sau comportamentul său este incompatibilă cu normele Codului deontologic al avocatului. Nu există hotărârea instanţei judecătoreşti, care să stabilească un abuz prin care ea a încălcat drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, mai afirmă fostul judecător. De asemenea, ea menționează că Legea cu privire la avocatură stabilește când persoana nu are o ireputație ireproșabilă, iar acțiunele ei nu se încadrează în acestea. Reclamanta a fost eliberată din funcţia de judecător după ce a aplicat eronat prevederile art. 90 din Codul penal în privința unei persoane condamnate pentru o infracţiune deosebit de gravă. Și anume, presa a scris în anul 2015 că Lilia Vasilevici a comandat la închisoare cu suspendare o persoană invinuită de vânzare drogurilor, în timp ce pedeapsa prevăzută pentru asemenea infracțiune este condamnare la închisoare de tip închis. Judecătoria Chișinău, sediul Central, a respins cererea depusă de Lilia Vasilevici, spunând că aceasta este neîntemeiată. Decizia a fost, ulterior, menținută de Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție. Judecătorii au spus că ”aprecierea dată de Comisia de licențiere ce ține de încadrarea temeiului de concediere a reclamantei Lilia Vasilevici din funcția de judecător, în noțiunea reglementată de art. 10 alin. (3) lit. d) motive compromițătoare, nu poate constitui obiect de apreciere a instanței, deoarece conform art. 28 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, toate cazurile de admitere în profesie cu scutire de examen, în condițiile legii, sunt soluționate individual de Comisia de licențiere. Astfel, instanța de judecată nu este în drept de a substitui Comisia administrativă indicată pentru a da apreciere unor noțiuni, aprecierea cărora ține de competența exclusivă a acestei comisii". Încheierea este irevocabilă, prin urmare fosta magistrată, Lilia Vasilevici, nu și-a luat licența de avocat nici după ce s-a adresat în judecată.