Republica Moldova urmează să denunțe Acordul cu privire la coordonarea relațiilor dintre statele Comunităţii Statelor Independente în domeniul electroenergeticii, semnat în data de 14 februarie 1992. Un proiect în acest sens a fost propus pentru consultări publice. Autoritățile spun că prevederile Acordului nu reflectă direcțiile prioritare ale Republicii Moldova în domeniul electroenergetic. În nota informativă a proiectului se mai menționează că, în contextul implementării proiectului de interconectare a rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, scopurile și activitățile stabilite în Acordul propus pentru denunțare nu sunt relevante și nu corelează cu prioritățile fixate de Republica Moldova la capitolul dezvoltării sistemului electroenergetic. Totodată, autoritățile anunță că depun eforturi pentru implementarea proiectului de interconectare comună a Republicii Moldova și Ucrainei cu ENTSO-E, adică la Sistemul de transport al energiei electrice din Europa Continentală. Aceasta ar asigura o sursă suplementară de furnizare a energiei electrice, ceea ce va spori securitatea energetică a țării. Acordul cu privire la coordonarea relațiilor dintre statele Comunităţii Statelor Independente în domeniul electroenergeticii prevede crearea condiţiilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice ale ţărilor CSI, inclusiv prin intermediul familiarizării ţărilor membre cu documentele normativ - tehnice în domeniul electroenergetic. Acesta a fost încheiat pe o perioadă nelimitată de timp.