În cazul în care unei companii de asigurări îi este sustrasă, distrusă, deteriorată sau pierde licența, administrația acesteia poate cere regulatorului eliberarea unui dublicat. Potrivit proiectului Regulamentului privind licenţierea pe piața asigurărilor, în caz de pierdere, sustragere, deteriorare sau distrugere a licenţei, asigurătorul (reasigurătorul) este obligat, în decurs de cinci zile lucrătoare din momentul constatării, să publice în acest sens un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea de supraveghere, în formă scrisă, o cerere de eliberare a duplicatului licenţei, semnată de organul executiv, cu anexarea documentelor confirmative privind pierdere, sustragere, distrugere sau deteriorarea licenței, după caz. Autoritatea de supraveghere eliberează duplicatul licenţei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. În caz de eliberare a duplicatului licenţei, autoritatea de supraveghere adoptă decizia de anulare a formularului licenţei pierdute sau deteriorate, sustrase, distruse cu introducerea modificărilor respective în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor, nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei. În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului licenţei, titularul acesteia îşi poate desfăşura activitatea pe baza unei copii autorizate de pe formularul de licenţă precedent, eliberată de autoritatea de supraveghere.