Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) a cerut în instanța de judecată anularea ordinului Ministrului Justiției din octombrie 2017 privind schimbarea circmscripției de activitate a executorului judecătoresc Andrei Gosic. UNEJ a spus că ordinul a fost emis cu încălcarea procedurii prevăzute de art. 14 alin. (6) din Legea privind executorii judecătorești. Norma legală prevede că învestirea cu împuterniciri în cazul transferului executorului judecătoresc în circumscripția unei alte instanțe de judecată, la cererea acestuia, se face la propunerea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. Totuși, Ministerul Justiției nu a obținut acordul Consiliului privind transferul executorului judecătoresc Andrei Gosic din circumscripția raionului Călărași în circumscripția municipiului Chișinău. Mai mult, UNEJ spune că actul administrativ contestat denotă și o ingerință nepermisă în activitatea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești – ca organ de autogestiune a profesiei executorilor judecătorești. Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, a decis admiterea cererii de chemare în judecată și anularea ordinul Ministrului Justiției. Hotărârea primei instanțe a fost atacată cu apel de către Minister și de către executorul judecătoresc vizat. Totuși, decizia a fost menținută, recent, și de Curtea de Apel Chișinău. Magistrații au menționat că Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești este o asociație profesională a executorilor judecătorești, care dispune de competențe determinate inclusiv în procesul de organizare a activității executorilor judecătorești. Prin urmare, emiterea unui act de către Ministrul Justiției privind modificarea competenței teritoriale a executorului judecătoresc este condiționată de înaintarea unei asemenea propuneri de Consiliul UNEJ. Or, competența de înaintare a unei asemenea propuneri a fost atribuită prin lege exclusiv Consiliului Uniunii. Decizia instanței de apel este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie.