Consiliul Economic pe lângă prim-ministru a creat un grup de lucru care se va ocupa de ”Digitalizarea relațiilor dintre autorități și business”. Acesta va fi responsabil de promovarea și monitorizarea proceselor de digitalizare a serviciilor pe care le prestează statul, fiind vizate toate tipurile de interacțiuni ale oamenilor de afaceri cu funcționarii publici, începând de la obținerea unor informații deținute de stat, până la solicitarea unor acte permisive. Procesul digitalizării acestor servicii ale statului a demarat în urmă cu mai mulți ani. Cea mai recentă realizare este lansarea Ghișeului Unic de eliberare a actelor permisive. Reprezentanții mediului de afaceri susțin, însă, că mai sunt multe de făcut. În cadrul dezbaterilor participanții au lansat un șir de propuneri, printre acestea: implementarea E-autorizației în transport, crearea unei platforme unice de înregistrare online a persoanelor juridice, crearea unei platforme electronice pentru accesul la informația publică și facilitarea relațiilor cu statul pentru agenții economici. De asemenea, s-a discutat că este necesar să fie creat un portal cu informații despre agenții economici din țară, care să fie disponibil pentru publicul larg. Un alt subiect a vizat ajustarea legislației la capitolul ce date despre antreprenor pot avea caracter public și posibilitatea de a nu publica în Monitorul Oficial modificările în statutul și denumirea companiei. De asemenea, oamenii de afaceri au cerut să aibă posibilitatea de a deschide și/sau radia o afacere de la distanță. O altă sugestie a vizat necesitatea recunoașterii semnăturilor digitale ale furnizorilor de încredere (trusted providers) din UE (care sunt conformi cu directiva EIDAS), astfel în cât aceștia să poată deschide și opera afaceri în Republica Moldova. Totodată, membrii Grupului de lucru nou-creat au trecut în revistă problemele cu care se confruntă utilizatorii platformelor online existente. Un impediment îl constituie și nivelul scăzut de abilități ale instituțiilor statului în gestionarea resurselor IT. În alte cazuri funcționarii nu sunt deschiși să accepte documente semnate electronic sau nu valorifică pe deplin capacitățile existente, preferând să perfecteze actele pe hârtie. Reprezentanții Uniunii instituțiilor medico-sanitare private au propus, de exemplu, promovarea instrumentelor TIC în domeniul asistenței medicale. La fel, aceştia au mai propus şi adoptarea unei strategii privind E-sănătatea care să reglementeze telemedicina, un instrument necesar pentru relații și consultații la distanță atât între instituțiile medicale cât și între medic-pacient.