Un angajat al Magazinului Central ”Unic” și-a dat în judecată angajatorul, după ce a fost concediat pentru că ar fi venit în stare de ebrietate la muncă. Acesta a solicitat anularea ordinelor prin care a fost sacționat disciplinar, restabilirea în funcţie, încasarea salariului pentru perioada absenței forțate de la serviciu şi repararea prejudiciului moral. Instanțele de toate nivelurile i-au respins solicitările, iar acesta s-a adresat la Curtea Supremă de Justiție, cu cerere de revizuire, de...șase ori. Reclamantul a precizat că i-a fost prezentat ordinul prin care a fost suspendat din funcție pe motiv că era în stare de ebrietate, ca mai apoi să fie demis. Bărbatul și-a justificat starea prin faptul că era obosit, deoarece a avut grija de mama sa bolnavă. La fel, în instanță a mai precizat că sancțiunea i-a fost aplicată după trei luni și nouă zile, pe când art. 209 din Codul muncii stabilește termenul de o lună pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare.  Instanța de fond, de apel și de recurs au respins pretențiile reclamantului. Nefiind de acord, acesta a depus cerere de revizuire de cinci ori, însă acestea au fost declarate inadmisibile. Bărbatul și-a mai încercat încă o dată norocul cu a șasea cerere de revizuire.  În motivarea cererii de revizuire, bărbatul a reiterat circumstanțele expuse în cererile depuse anterior și, invocând prevederile art. 449 lit. b) din Codul de procedură civilă, a indicat că doar în cazul rejudecării cauzei ar putea fi audiat medicul narcolog, precum ar fi posibilă și interpelarea de la Dispensarul Republican de Narcologie a înregistrării a unei înregistrări video.  Curtea Supremă de Justiție a ajuns la concluzia că și cea de a șasea cerere de revizuire este inadmisibilă. Magistrații au precizat că în urma modificărilor operate la articolele 446 și 448 din Codul de procedură civilă, încheierile judecătoreşti, care nu se referă la fondul cauzei, nu se supun revizuirii. Totodată, legislatorul a exclus competența Curții Supreme de Justiție de a examina cererile de revizuire împotriva deciziilor curților de apel în privinţa cărora Curtea Supremă de Justiţie s-a pronunţat printr-o decizie asupra inadmisibilității. La fel, instanța a precizat că cererea de recurs a fost declarată inadmisibilă în temeiul prevăzut la articolul 433 lit. a) din Codul de procedură civilă, care spune că cererea de recurs se consideră inadmisibilă în cazul în care recursul nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art. 432 alin. (2), (3) şi (4). Astfel, cererea de revizuire nu a fost admisă.