O persoană a dat în judecată Agenția Servicii Publice (ASP) și a solicitat recunoașterea identității sale și eliberarea buletinului de identitate. Conform deciziei instanței de judecată, reclamanta a indicat că mama sa a abandonat-o la naștere, iar pe tatăl indicat în certificatul de naștere nu-l cunoaște. Prin urmare nu are un alt document de identitate decât certificatul de naștere. Totuși, conform normelor aplicate de autorități, la prima documentare cu buletinul, identitatea persoanei trebuie să fie confirmată prin declarația în scris pe propria răspundere a solicitantului și a soțului (soției) sau a unei rude de gradul I-III. Nefiind căsătorită și fără părinți, femeia nu și-a putut confirma identitatea asa că s-a adresat în instanță pentru a soluționa cazul. Judecătoria Bălți a admis cererea și a constatat identitatea persoanei conform certificatului de naștere, a certificatului eliberat de școala-internat unde a studiat reclamanta și a adeverinței eliberată de primărie. Decizia a fost, însă, atacată cu apel de către Agenția Servicii Publice. Și anume, ASP a spus că este obligatoriu ca la hotărârea definitivă a instanței de judecată să fie ”anexată o fotografie cu imaginea persoanei, cusută, semnată și aplicată ștampila instanței de judecată, în format 10x15”. Măsura este necesară pentru a putea fi aplicată decizia instanței și a elibera actul de identitate. Curtea de Apel Bălți a respins, recent, apelul ASP și a menținut decizia primei instanțe. Magistrații au menționat că argumentele invocate sunt în contradicție cu probele administrate în cadrul dezbaterilor judiciare şi nu servesc temei de casare a hotărârii pronunţate. Judecătorii au mai spus că instanța de judecată nu poate fi obligată să anexeze la hotărârea emisă o fotografie cu imaginea petiționarei, cusută, cu semnătura și ștampila instanței de judecată. Decizia Curții de Apel este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie.