Autoritățile vor să majoreze plafonul limită de creare a locurilor de muncă în instituţiile de detenţie. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, numărul locurilor de muncă pentru deținuți ar putea crește de la 10%, din plafonul de detenţie, la 15%. În prezent, sistemul administraţiei penitenciare creează următoarele funcţii necesare pentru  realizarea activităţilor curente de întreţinere a instituţiilor penitenciare:
 • bucătar;
 • lăcătuş în construcţie,
 • tâmplar;
 • tencuitor;
 • electrogazosudor;
 • electrician-montator reţele de iluminat;
 • fochist;
 • curăţător de canale şi tunele de canalizare;
 • lăcătuş instalator tehnica sanitară;
 • zugrav;
 • dereticători; etc.
Autorii inițiativei susțin că drept urmare a majorării numărului de unităţi, vor fi create condiţii benefice pentru realizarea activităţilor curente ale instituţiilor penitenciare şi ameliorarea continuă a condiţiilor de detenţie a condamnaţilor. De asemenea, această modificare va crea premize pentru reducerea resursele financiare alocate sistemului administraţiei penitenciare care sunt utilizate în scopul achitării serviciilor contractate cu agenţii economici pentru efectuarea lucrărilor curente, activităţi care ar putea fi realizate de către persoanele condamnate fără a suporta cheltuieli suplimentare, altele decât cele necesare pentru remunerarea muncii prestate. După majorarea cuantumului procentual al plafonului limită de creare a locurilor de muncă în penitenciare de la 10% la 15%, pentru implementarea proiectului vor fi necesare circa 4,75 milioane lei. În prezent, în sistemul administraţie penitenciare care asigură detenţia a circa 7.330 de deţinuţi (conform datelor statistice la data de 1 iulie 2018), angajaţi la munca remunerată pentru prestarea serviciilor de deservire gospodărească sunt 703 deţinuţi. Totodată, numărul deţinuţilor angajaţi la munci în temeiul contractelor de prestării servicii cu agenţii economici constituie 176 deținuți, ceea ce reprezintă 2,4% din numărul total al deţinuţilor aflaţi în custodia statului. Autoritățile susțin că în maniera reglementărilor actuale, eficienţa procesului de reeducare a condamnaţilor este foarte redusă, iar pedeapsa penală nu îşi atinge scopul urmărit. Din numărul total de condamnaţi aflaţii în custodia statului au posibilitatea efectivă de a fi încadraţi la munci doar 9,59%, iar restul persoanelor deţinute, din lipsa ofertelor de muncă, nu sunt implicate în procesul de reeducare la un nivel care să aducă beneficii în realizarea scopului pedepsei penale, fapt care implicit influenţează asupra gradului mare de recidivă. Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite pentru tratamentul deţinuţilor, adoptat prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 17 decembrie 2015, în regula nr. 96, statuează că deţinuţii condamnaţi trebuie să fie asiguraţi cu posibilitatea de a munci şi/sau să participe activ la reabilitare, cu condiţia ca un medic sau alţi specialişti medicali calificaţi să stabilească capacitatea lor fizică şi mentală pentru muncă. Din experiența altor state în domeniul creării posibilităților de a munci pentru deținuți pot fi reținute programele diversificate de activităţi de muncă pentru toţi deţinuţii doritori de a munci din Norvegia. În Germania autoritatea de executare a pedepsei penale repartizează tuturor deţinuţilor muncă economic rentabilă, iar în Spania toţi deţinuţii au obligaţia să lucreze conform aptitudinilor sale fizice şi mentale, în timp ce legea italiană consimte atât munca pentru administraţia penitenciară, cât și munca pentru companiile private. În Franța regulile şi regulamentele prevăd luarea măsurilor posibile pentru a oferi locurilor de muncă celor care doresc să muncească. Cu toate acestea, conform datelor colectate, în 2011 populaţia penitenciarelor a înregistrat o rată a ocupării forţei de muncă de 28%. Legislația Greciei se referă la un sistem complex de oportunităţi de muncă în interiorul şi în afara închisorii, în sectorul public şi în cel privat, precum şi pentru propriul profit al deţinuţilor. Sunt aproximativ 5.300 de posturi pentru 12.500 de deţinuţi în cele 34 de închisori.