O persoană s-a adresat în judecată pentru că, la stabilirea pensiei pentru limita de vârstă, nu au fost luate în calcul veniturile din toată perioada de activitate, şi anume nu s-au inclus anii 2012 (parţial), 2013, 2014 şi cinci luni ale anului 2015. Reclamantul a indicat că aceasta i-ar mări substanțial pensia. Casa Națională de Asigurări Sociale a spus, însă, că această perioadă nu a fost luată în calcul pentru că angajatorul nu a transferat la bugetul asigurărilor sociale de stat reținerile contribuțiie individuale de asigurări sociale, datorat de asiguratul cu contract individual de muncă. Asta chiar dacă, conform deciziei instanței de judecată, contribuțiile au fost reținute din salariu. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a admis integral solicitarea și a obligat CNAS-ul să corecteze erorile admise la calcularea coeficientului individual pentru stabilirea cuantumului pensiei pentru stagiul de muncă. Decizia a fost, însă, atacată cu recurs de Casa Națională de Asigurări Sociale. Hotărârea primei instanțe a fost menținută, recent, de către Curtea de Apel Chișinău. Magistrații au stabilit că angajatorul era obligat să efectueze plăţile corespunzătoare în bugetul asigurărilor sociale de stat. Această situație nu trebuie să afecteze, însă, plata drepturilor cuvenite asiguraţilor. Prin urmare, veniturile pentru perioada 2012-2015 urmează a fi incluse în calculul pentru stabilirea coeficientului individual şi, respectiv, la stabilirea mărimii pensiei. Norma este prevăzută în articolul 29 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale. De asemenea, la calcularea pensiei pentru limită de vârstă, CNAS urma să ia în considerare şi înscrisurile din carnetul de muncă al persoanei, iar perioada 2012-2015 este reflectată în document. Totodată, instanța a spus că, Casa Naţională de Asigurări Sociale are obligaţia legală de a verifica la nivel naţional toţi potenţialii plătitori ai contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. Decizia instanței de apel este definitivă, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie.