Curtea Consitutțională urmează să examineze dacă este constituțional obligarea funcționarilor publici, care au urmat cursuri de dezvoltare profesională cu o durată mai mare de 90 de zile, să activeze o anumită perioadă în serviciul public. Sesizarea a fost depusă în cadrului unui dosar în care Inspectoratul General al Poliției (IGP) cere de la un fost angajat recuperarea cheltuielilor suportate pentru instruirea acestuia. Și anume, după ce a fost angajată în funcția de ofițer de urmărire penală, persoana a fost delegată la cursuri de formare profesională inițială în cadrul Academiei ”Ștefan cel Mare”, care s-au desfășurat în perioada 7 septembrie – 11 decembrie 2015. Între părți a fost semnat un acord privind obligația de a activa în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru o perioadă de doi ani. Totuși, peste aproximativ un an, în data de 7 noiembrie 2016, a fost încetat contractul individual de muncă, la cererea angajatului. Prin urmare, IGP a cerut de la angajat recuperarea cheltuielilor suportate pentru instruire, în sumă de peste 16 mii de lei. Potrivit Hotărârii Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, după absolvirea cursurilor de dezvoltare profesională, funcționarul public, dacă există angajamentul în scris al acestuia, are obligaţia să activeze în serviciul public:
  • de la 2 la 3 ani – în cazul în care formele de dezvoltare profesională, inclusiv studiile de masterat, au o durată de la 90 până la 120 de zile;
  • de la 3 la 4 ani – în cazul în care formele de dezvoltare profesională, inclusiv studiile de masterat, au o durată de la 121 până la 150 de zile;
  • de la 4 la 5 ani – în cazul în care formele de dezvoltare profesională, inclusiv studiile de masterat, au o durată mai mare de 150 de zile.
Fostul angajat de la IGP consideră, însă, că această prevedere contravine cadrului normativ primar care reglementează dreptul la învățământ și instruire, și anume Consituției Republicii Moldova, Codului muncii și Convenției CEDO.