Prin contractul de administrare fiduciară în cadrul parteneriatului public-privat (PPP), partenerul public (fondator al administrării, fiduciant) predă bunuri în administrare fiduciară partenerului privat (administrator fiduciar, fiduciar), iar aceasta se obligă să administreze bunurile primite de la partenerul public. Modul de de reflectare în contabilitate a faptelor economice ce provin din acest tip de contracte este descris în proiectul Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în procesul realizării parteneriatului public – privat, propus pentru consultări publice. În cazul contractul de administrare fiduciară, partenerul privat nu primeşte remuneraţie pentru activitatea sa, dacă părţile nu au convenit altfel sau dacă aceasta nu rezultă din lege.  Dacă, totuși este prevăzută o remunerație, atunci aceasta poate fi exprimată:
 • în procente faţă de venitul (profitul) obţinut din administrarea fiduciară a bunurilor;
 • într-o sumă fixă de bani;
 • în formă de procurare a unei părţi a bunurilor administrate de partenerul privat în conformitate cu contractul de parteneriat public-privat.
Cheltuielile de administrare fiduciară le suportă partenerul public, dacă legea sau contractul nu prevede altfel, iar rezultatele obținute îî revin partenerului public. Contabilitatea contractelor de administrare fiduciară Proiectul stabilește că partenerul public contabilizează operațiunile aferente contractului de administrare fiduciară după cum urmează:
 • menținerea bunurilor în contabilitate și calcularea uzurii acestora. Transmiterea bunurilor în administrare fiduciară se reflectă drept corespondență internă între subconturile deschise la conturile de evidență a bunurilor – obiecte aferente contractului de administrare fiduciară;
 • calcularea veniturilor din contractele de administrare fiduciară – ca majorare concomitentă a creanțelor și a veniturilor;
 • înregistrarea cheltuielilor suportate de partenerul privat și transmise partenerului public – ca majorare concomitență a cheltuielilor și a datoriilor;
 • stingerea creanțelor aferente contractului de administrare fiduciară – ca majorare a mijloacelor bănești și diminuare a creanțelor;
 • calcularea remunerației partenerului privat – ca majorare concomitentă a cheltuielilor și a datoriilor;
 • achitarea datoriilor aferente remunerației – ca diminuare concomitentă a datoriilor și a mijloacelor bănești.
În același timp, partenerul privat contabilizează operațiunile aferente contractelor de administrare fiduciară în felul următor:
 • reflectarea bunurilor primite în administrare fiduciară – într-un cont extrabilanțier;
 • reflectarea costurilor și încasărilor globale aferente contractelor de administrare fiduciară se înregistrează în conturile de gestiune “Costuri aferente administrării fiduciare” și “Încasări globale aferente contractului de administrare fiduciară”;
 • înregistrarea costurilor aferente administrării fiduciare – ca majorare concomitentă a costurilor aferente administrării fiduciare și a amortizării, datoriilor și/sau diminuare a stocurilor, etc.;
 • reflectarea încasărilor din gestionarea bunurilor primite în administrare fiduciară – ca majorare concomitentă a numerarului și/sau a creanțelor și a încasărilor globale aferente contractelor de administrare fiduciară;
 • înregistrarea costurilor  aferente administrării fiduciare transferate partenerului public – ca majorare a creanțelor curente și diminuare a costurilor de administrare fiduciară;
 • transferarea încasărilor din gestionarea bunurilor primite în administrare fiduciară – ca diminuare a încasărilor globale aferente contractelor de administrare fiduciară și majorare a datoriilor curente;
 • decontarea reciprocă a creanțelor și datoriilor aferente contractelor de administrare fiduciară –ca diminuare concomitentă a datoriilor și creanțelor curente;
 • recunoașterea veniturilor (remunerației) pentru prestarea serviciilor de administrare fiduciară – ca majorare concomitentă a creanțelor și datoriilor curente;
 • înregistrarea cheltuielilor partenerului privat legate de obținerea veniturilor (remunerației) pentru administrare fiduciară – ca majorare a cheltuielilor curente și a datoriilor, diminuare a stocurilor, etc.;
 • stingerea creanțelor pentru prestarea serviciilor de administrare fiduciară de către partenerul public – ca majorare a numerarului și diminuare a creanțelor curente.
Pentru a înțelege mai bine normele de reglementare, autoritățile propun și un exemplu: În anul 201X, conform contractului de parteneriat public-privat, partenerul privat a primit în administrare fiduciară, pe un termen de 7 ani, un parc de distracții. Contractul prevede că cheltuielile de administrare fiduciară (cheltuieli necesare bunei funcţionări a obiectului, inclusiv cheltuieli legate de menţinerea stării funcţionale a echipamentelor şi elementelor de infrastructură ale parcului de distracții), sunt suportate de partenerul privat cu transmiterea ulterioară a acestora partenerului public. Partenerul privat va primi o remunerație în mărime de 15% din încasările globale aferente contractului de administrare fiduciară. Calcularea şi facturarea venitului (remuneraţiei) partenerului privat se efectuează la finele perioadei de gestiune. Valoarea bunurilor ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat constituie 12.400.000 lei, iar durata de utilizare – 30 ani. În anul 201X cheltuielile de administrare fiduciară au constituit 1.420.000 lei, iar încasările din vânzarea tichetelor 2.060.000 lei. Cheltuielile aferente obținerii veniturilor (remunerației) aferente contractului de administrare fiduciară constituie 212.000 lei. Achitările dintre partenerul public și partenerul privat  se efectuează prin decontări reciproce. Astfel, partenerul public va contabiliza operaţiunile economice în modul prezentat în tabelul de mai jos: ppp 1 În același timp, contabilitatea partenerului privat trebuie să arate în modul următor: ppp 2 ppp 3