Autoritățile au propus pentru consultări publice Regulamentul privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Conform documentului, inspectorii ANSA din cadrul posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei de stat, în momentul introducerii sau tranzitării mărfurilor, efectuează, în baza analizei riscurilor, următoarele tipuri de controale:
  • controlul documentelor care însoțesc lotul de marfă;
  • controlul identității mărfii;
  • controlul fizic al mărfii supuse controlului, cu sau fără prelevarea probelor pentru efectuarea investigațiilor într-un laborator acreditat.
Dacă în urma controlului nu au fost depistate neconformități, inspectorul ANSA permite introducerea/tranzitarea mărfurilor și eliberează un act, aferent tipului de mărfuri supuse controlului cu aplicarea ștampilei personale. Dacă însă sunt înregistrate nereguli, inspectorul poate decide în unul dintre următoarele trei moduri:
  • reținerea lotul de marfă pentru înlăturarea neconformităților cu întocmirea actului de reținere și remiterea acestuia organelor vamale;
  • luarea deciziei finale cu întocmirea actului de admitere sau returnare, cu remiterea acestuia organelor vamale;
  • distrugerea lotului de marfă conform procedurii stabilite în legislația națională.
Reintroducerea sau reimportul mărfurilor de origine autohtonă exportate anterior din Republica Moldova, care au fost refuzate de o ţară terță se efectuează în baza documentelor însoțitoare privind efectuarea exportul, însoțit de un act care descrie motivele refuzului. În acest caz, inspectorii ANSA fac controlul documentar, de identitate şi fizic, sigilează şi direcționează lotul de marfă către operatorul economic importator (anterior exportator) şi notifică subdiviziunea ANSA de la locul de destinație despre admiterea transportului la reimport. Returul mărfurilor de origine străină tranzitate anterior prin teritoriul Republicii Moldova, care au fost refuzate de o ţară terță, se efectuează în baza documentelor însoțitoare conform cărora a fost efectuat anterior tranzitul, cu aplicarea ștampilei ”Importul interzis” și ”Tranzitul permis” pe documentele de însoțire. Mărfurile pentru care s-au perfectat documentele necesare exportului în cadrul subdiviziunilor teritoriale ANSA, nu vor mai fi supuse unui control repetat la posturile de inspecție la frontieră şi pot părăsi teritoriul ţării prin oricare post vamal de la frontieră.