Platforma de decizie a secretarilor generali de stat urmează să fie exclusă din procesul de coordonare a asistenței externe. Modificarea se regășește într-un proiect propus pentru consultări publice. În prezent, cadrul normativ stabilește că deciziile privind extinderea, restructurarea, suspendarea proiectelor/programelor de asistență financiară externă în derulare sau alte modificări necesare pentru a asigura utilizarea durabilă și eficientă a resurselor disponibile se iau de către Ministerul Finanțelor, la propunerea secretarilor generali de stat, în conformitate cu procesele-verbale ale ședințelor acestora, precum și după consultarea preliminară a beneficiarilor. Totuși, autorii proiectului propun ca aceste decizii să fie luate de către autoritatea națională de coordonare a asistenței externe, în baza propunerilor argumentate venite din adresa coordonatorului sectorial al asistenței externe. În același timp, deciziile privind proiectele și programele de asistență tehnică externă vor fi luate de către Cancelaria de Stat, în baza propunerilor argumentate venite din adresa coordonatorului sectorial al asistenței externe, și nu la propunerea secretarilor generali de stat, cum este în prezent. Dacă însă, deciziile luate creează impact asupra bugetului public național, acestea vor fi consultate cu autoritatea națională de coordonare. Autorii spun că, experiența a demonstrat că prevederile adoptate în data de 25 aprilie 2018 nu sunt funcționale, deoarece nu este asigurat mecanismul participativ al secretarilor generali de stat. De asemenea, se propune completarea Regulamentului cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare și management al asistenţei externe cu prevederile că:
  • în scopul asigurării stabilității macroeconomice şi sustenabilității finanţelor publice pe termen mediu şi lung, acordurile de credit/împrumut încheiate în numele Guvernului Republicii Moldova și/sau Republica Moldova, cu creditorii externi, dar și amendamentele la acestea sunt semnate de Prim-ministru sau de către Ministrul Finanțelor;
  • copia certificată a acordurilor de asistență externă semnate și amendamentelor la acestea se remite în adresa autorității naționale de coordonare a asistenței externe;
  • solicitantul acordării facilităților fiscale și vamale poartă responsabilitate pentru corectitudinea informației furnizate și asigurarea eligibilității activităților propuse pentru a beneficia de facilitățile respective.
În același timp, proiectul prevede că Ghidul operațional privind coordonarea și managementul asistenței externe va fi elaborat până în luna noiembrie și nu până în septembrie, cum prevede norma actuală. Asta pentru că subdiviziunea responsabilă de elaborarea documentului nu a fost completată cu personalul necesar. Amintim că în 2017, competențele în domeniul asistenței financiare externe au fost transferate de la Cancelaria de Stat la Ministerul Finanțelor.