Oamenii de afaceri nu sunt de acord cu propunerea Guvernului de a acorda bugetarilor o vacanță de nouă zile la sfârșitul verii. Aceștia spun că activitatea lor va fi perturbată și vor suporta mai multe pagube. Mai exact, reprezentanții comunității de business afirmă că termenul de preaviz la proiectul de stabilire a unei vacanțe la sfârșitul lunii august nu este suficient pentru a evita prejudiciile cauzate de amânarea activităților planificate. Totodată, aceștia spun că, acordarea acestor zile de odihnă nu este justificată de un scop proportional. Opinia se regăsește în avizul dat de Asociația Patronală ”Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham). Astfel, Asociația exprimă îngrijorarea mediului de afaceri față de lipsa de previzibilitate, riscurile de perturbare a activității și impunerea unor costuri operaționale disproporționate asupra întreprinderilor, dar și costuri sociale care ar putea fi generate. În acest sens, se menționează că lista exhaustivă a zilelor de sărbătoare nelucrătoare, cu menținerea plății salariului mediu, este stabilită în art.111 din Codul muncii. Totodată, pentru anul 2018, Guvernul a făcut deja modificări similare de două ori, și anume:
  • Hotărârea Guvernului nr. 89 din 24 ianuarie, prin care au fost declarate în calitate de zile de odihnă 9 martie, 30 aprilie, 24 și 31 decembrie 2018, cu recuperare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 456 din 16 mai, prin care a fost declarată în calitate de zi de odihnă ziua de 1 iunie 2018, cu recuperare.
În avizul expediat autorităților, AmCham menționează că intervenția propusă încalcă principiul previzibilității în reglementare și este incompatibilă cu scopul de atragere a investițiilor. În același timp, declararea zilelor de odihnă suplimentare în luna august 2018, vor genera costuri suplimentare disproporționate pentru întreprinderi și organizații, cum ar fi:
  • costuri de retribuire suplimentară a forței de muncă pentru întreprinderile care nu-și vor putea suspenda activitatea în săptămâna 27 august – 31 august, în particular întreprinderile din sfera producerii, sectorul bancar, prestatorii de servicii poștale și transport, unitățile de comerț cu amănuntul de profil alimentar;
  • costuri determinate de reorganizarea proceselor interne, amânarea activităților și tranzacțiilor planificate, inclusiv penalități și prejudicii de natură contractuală pentru neexecutarea în termen a obligațiilor;
  • prejudicii generate de întreruperea activităților comerciale care depind de prestarea în regim normal a serviciilor publice.
Proiectul propus de autorități va genera și o repartizare neuniformă a activităților în perioada ulterioară, precum și o productivitate scăzută a muncii în zilele de sâmbătă declarate lucrătoare, cu potențiale efecte negative asupra stării de sănătate a lucrătorilor. De asemenea, măsura va genera imposibilitatea cetățenilor de a beneficia de servicii publice în zilele declarate nelucrătoare, se mai menționează în document. Prin urmare, AmCham subliniază că, ținând cont de impactul semnificativ al proiectului asupra planificării activității instituțiilor de stat și întreprinderilor din toate sectoarele economiei naționale, este importantă respectarea procedurii de evaluare prealabilă a impactului socio-economic și acordarea unei perioade suficiente de preaviz pentru reorganizarea eficientă a proceselor în cadrul întreprinderilor și organizațiilor. În concluzie, asociația spune că optează pentru neadoptarea inițiativei. AmCham Moldova este o asociaţie nonguvernamentală, non-profit a businessului privat din Moldova. În calitate de membru a reţelei de 125 Camere de Comerţ Americane din întreaga lume, AmCham Moldova are drept misiune promovarea comerţului şi investiţiilor americane, străine și locale în Moldova, colaborarea cu Guvernul Republicii Moldova şi liderii comunităţii de business pentru dezvoltarea unui climat de afaceri mai favorabil. În prezent, AmCham numără circa 120 membri, care reprezintă 34 de industrii din economia naţională.