Diminuarea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscală cu informații sau date neveridice se va sancționa cu amendă de la 20% la 30% din suma diminuată. Prevederea este stipulată într-un proiect de lege care a fost aprobat de Parlament. În redacția actuală Codul fiscal prevede însă că diminuarea impozitelor, taxelor prin prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice se sancţionează cu amendă egală cu 30% din suma diminuării. Amendamentele aprobate de deputați mai prevăd că exchivarea de la calculul și/sau de la plata impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală se sancționează cu o amendă de la 80% la 100%. Acum legea stipulează că eschivarea de la calculul şi de la plata impozitelor, taxelor se sancţionează cu o amendă în mărimea impozitului, taxei nedeclarate.