Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale a propus pentru consultări publice un proiect de hotărâre a Guvernului care prevede aprobarea unui șir de proceduri privind accesul la măsurile de ocuparea forței și reglementează modul de lucru a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurilor ei teritoriale în procesul de prestare a serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă, stabilite în Legea privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Mai exact, proiectul prevede aprobarea a 11 proceduri privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, după cum urmează:
 • Procedura de înregistrare cu statut de șomer și scoatere din evidență a șomerilor;
 • Procedura de formare profesională a șomerilor prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare;
 • Procedura de instruire la locul de muncă în cadrul unității;
 • Procedura de desfășurare a stagiului profesional;
 • Procedura de subvenționarea locurilor de muncă;
 • Procedura de acordare a subvențiilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități;
 • Procedura de reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități;
 • Procedura de acordare a consultanței, asistenței și sprijinirii inițierii unei afaceri proprii;
 • Procedura de susținere a proiectelor de inițiative locale;
 • Procedura de stimulare a mobilității forței de muncă;
 • Regulamentul de acordare a ajutorului de șomaj.
Potrivit autorilor inițiativei, implementarea acestuia va necesita alocarea, în anul 2019, a resurselor financiare suplimentare în valoare de 70 de milioane de lei. după intrarea în vigoare a proiectului mai multe acte normative urmează să fie abrogate.