În cazul asigurătorului care deţine licenţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă, suspendarea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă atrage după sine şi suspendarea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă. Prevederea este stipulată în proiectul Regulamentului privind licenţierea pe piața asigurărilor. Conform documentului, suspendarea licenţei asigurătorului (reasigurătorului) se efectuează în cazul în care:
  • asigurătorul (reasigurătorul) nu îndeplinește condițiile de licențiere în baza cărora a fost licențiat;
  • asigurătorul (reasigurătorul) nu înlătură în termen încălcările constatate în cadrul controlului sau supravegherii din oficiu efectuate de autoritatea de supraveghere;
  • asigurătorul (reasigurătorul) nu execută prescripția autorității de supraveghere privind conformarea activității cu cerințele legislației în vigoare;
  • asigurătorul (reasigurătorul) nu a achitat, în termenele stabilite, plățile regulatorii către autoritatea de supraveghere;
  • comisioanele sau orice alte retribuții depășesc limita de cheltuieli de achiziție ale asigurătorului (reasigurătorului) prevăzute în structura primei de asigurare (reasigurare);
  • asigurătorul (reasigurătorul) nu mai îndeplineşte cerinţele stabilite în și actele normative emise de autoritatea de supraveghere;
  • deţinătorii direcţi şi indirecţi de acţiuni ale asigurătorului (reasigurătorului), inclusiv beneficiarul efectiv, nu respectă condiţiile prevăzute de lege pentru asigurarea unei administrări prudente şi sănătoase a asigurătorului (reasigurătorului) ori nu permit efectuarea unei supravegheri eficiente.
Suspendarea licenţei are drept efect interzicerea încheierii a noi contracte de asigurare (reasigurare) şi a prelungirii contractelor în vigoare. Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să îndeplinească obligaţiile asumate prin contractele de asigurare (reasigurare) încheiate anterior. Proiectul mai prevede că termenul de suspendare a licenței nu poate depăși 6 luni.  Totodată, licenţa poate fi suspendată atât pe categorii de asigurare, cât şi pe unele clase sau tipuri de asigurare separat. Persoana licenţiată, acţiunea licenţei căreia a fost suspendată, este obligată să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei intereselor persoanelor asigurate şi ale altor persoanelor, drepturile cărora pot fi lezate prin suspendarea acţiunii licenţei. Persoana licenţiată, faţă de care a fost adoptată hotărârea cu privire la suspendarea acţiunii licenţei, este obligată, în termenul stabilit în hotărâre, să înlăture încălcările şi consecinţele lor şi să prezinte Comisiei Naționale a Pieței Financiare darea de seamă în formă scrisă privind înlăturarea încălcărilor, în baza căreia autoritatea de supraveghere adoptă hotărârea cu privire la reluarea valabilităţii licenţei. Dacă la expirarea termenului de suspendare a licenţei nu au fost înlăturate toate încălcările pentru care a fost suspendată licenţa, autoritatea de supraveghere este în drept să o retragă.