Acțiunile unei bănci, care la sfârșitul anului trecut avea datorii de peste două miliarde de lei, au fost vândute astăzi la Bursa de Valori a Moldovei. mai exact, aproape 2.500 de hârtii de valoare emise de BC”Energbank” SA au fost vândute pentru un preț de aproape 200.000 de lei, adică 80 de lei per unitate. Potrivit Raportului pentru anul 2017, la sfârșitul anului trecut banca avea datorii în sumă de peste 2 miliarde de lei, în mare parte către clienți. În același timp, valoarea activelor era de 2,6 miliarde lei. Instituția financiară are un capital propriu de 595,4 milioane de lei. BC”Energbank” SA a fost fondată în anul 1997 ca societate pe acțiuni de tip închis. Activitatea principală a băncii o constituie operațiunile bancare retail. 89.5% din actiuni apartin întreprinderilor cu formă diferită de proprietate, 10.5% aparţin persoanelor fizice. Capitalul statutar al Băncii este de 100.000.000 lei (2.000.000 acțiuni  cu prețul nominal de 50 de lei). În prezent, banca are 22 de filiale și 42 de agenții cu aproape 600 de angajați. Conform informațiilor publicate de bancă, aceasta este unul din fondatorii societăţii interbancare de garantare a creditelor ”Garantinvest”, a biroului istoriilor creditare ”Biroul de credit”, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar al Republicii Moldova, membru al Bursei de valori a Moldovei, Participant profisionist pe piaţa valorilor mobiliare, membru al Asociaţiei băncilor din Moldova, membru asociat al sistemului internaţional de plăţi ”VISA” Int. şi ”MasterCard”  Int. În luna martie a acestui an Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a hotărât aplicarea măsurilor de sancționare deținătorului direct de deținere calificată în mărime de 4.92  la sută în capitalul social al BC ”Energbank” SA pentru nerespectarea de către acesta a cerințelor privind adecvarea și soliditatea financiară stipulate la art. 48 din Legea privind activitatea băncilor. Astfel, acționarul menționat a fost informat în modul stabilit de lege despre incidența prevederilor art. 52 alin. (1) lit. a), alin. (2), (3) din Legea privind activitatea băncilor vizând suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acţionarilor, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, aferente acţiunilor deţinute în capitalul social al băncii.