Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a făcut mai multe controale pentru a identifica persoanele care dau bunuri imobile în chirie și nu achită taxe. Potrivit datelor prezentate de SFS, în primele șapte luni ale anului au fost identificate aproape 2.500 de persoane fizice proprietari, care transmit în chirie bunurile imobile și au fost obligate să se conformeze legislației. În același timp, autoritatea anunță că au fost efectuate controale fiscale la 234 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile, fiind calculate suplimentar la buget plăți de bază – 382,7 mii lei, penalități – 55,7 mii lei și amenzi – 26 de mii lei. Drept rezultat al acțiunilor întreprinse, în perioada ianuarie – iulie s-a constat înregistrarea a aproape 5.000 de contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. SFS susține că aducerea în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice din sfera imobiliară rămâne a fi și în continuare o activitate prioritară. Astfel, în perioada ianuarie-iulie 2018 a fost desfășurată o campanie de informare a cetățenilor cu privire la prevederile legislației în vigoare în partea ce ține de darea în chirie/locațiune/arendă a bunurilor imobile, fiind plasate 3.286 de pliante informative în locuri publice, instituții de stat, sedii ale direcțiilor de deservire fiscală.