La înregistrarea gajului Registrului garanţiilor reale mobiliare se va completa un aviz, care trebuie să conțină informaţia despre debitor. Dacă debitorul este o persoană fizică, atunci se va indica numărul de identificare de stat (IDNP), iar dacă debitorul este persoană juridică atunci se va introduce numărul de înregistrare din certificatul de înregistrare. În mod analog se introduc datele privind creditorul şi gestionarul. Prevederile se regăsesc în proiectul Instrucțiunilor cu privire la modul de evidenţă a obiectelor informaţionale ale Registrului garanţiilor reale mobiliare, propus pentru consultări publice. După completarea avizului de înregistrare a gajului de către utilizatorul cu acces activ, sistemul va genera un extras din registrul gajului. Dacă informaţia despre debitor există deja în Registru, atunci se va genera extrasul privind gajurile debitorului, anterior înregistrate. Dacă Registrul nu conține, însă, informații despre debitor, atunci se va genera o confirmare despre acest fapt. Documentul supus consultării mai prevede că, pentru a genera confirmarea se va completa formularul cu datele din cererea de înregistrare a gajului. În acest sens, se vor introduce în mod obligatoriu, datele despre debitor, creditor, gestionarul gajului (dacă este indicat în demers), datele despre bunul gajat, despre obligaţia garantată prin gaj, despre situaţia bunului gajat şi datele despre gajurile precedente. În Registru, gajul se va înregistra conform următoarei proceduri: debitorul stabileşte gajul în favoarea creditorului, specifică drepturile de acces ale terţilor prin afirmarea/interzicerea accesului persoanelor la informaţia despre gaj şi interzicerea gajului următor asupra aceluiaşi bun. În cazul în care debitorul/creditorul sunt persoane fizice, atunci se indică numele și prenumele, patronimicul, data naşterii, IDNP, seria buletinului de identitate și valabilitatea acestuia, iar după caz, se va indica reprezentatul părţii. Dacă debitorul/creditorul sunt persoane juridice atunci se indică datele de identificare (codul fiscal, denumirea, număr de înregistrarea, data înregistrării, adresa juridică), iar după caz, se va indica şi reprezentatul debitorului și/sau creditorului. Informaţia cu privire la bunul gajat se introduce în rubrica corespunzătoare, se specifică categoria din care bunuri gajate face parte, se indică forma de proprietate şi informaţia despre bunul gajat. Pentru fiecare bun se face o descriere. Totodată, informaţia cu privire la obligaţie se va introduce specificând tipul contractului, numărul contractului, data încheierii contractului, data executării, suma limită şi codul valutei.