Comisia pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial a examinat opt solicitări privind utilizarea denumirii statului în componența mărcilor/ desenelor sau modelelor industriale. Șapte solicitări se referă la mărcile/desenele sau modelele industriale care urmează a fi înregistrate sau reînnoite, iar o solicitare se referă la transmiterea drepturilor asupra mărcii care conţine denumirea oficială sau istorică a statului. În rezultatul examinării, s-a decis:
  • acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în trei mărci și două desene/modele industriale;
  • acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în cazul tansmiterii drepturilor asupra unei mărcii;
  • neacordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului într-o marcă;
  • amânarea examinării unei cereri, în baza demersului solicitantului.
Potrivit informațiilor publicate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, domeniile de activitate prestate de solicitanți sunt diverse cum ar fi servicii de alimentaţie publică, educaţie, instruire, produse farmaceutice, producerea băuturilor nealcoolice și alcoolice, servicii de informare și publicitate etc. Legislația în vigoare prevede că mărcile/desenele sau modelele industriale care conţin denumirea oficială sau istorică a statului pot fi înregistrate numai cu acceptul Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenele sau modelele industriale. Pentru a obţine permisiunea respectivă solicitantul trebuie să adreseze Comisiei o cerere în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenele sau modelele industriale.