Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită autorităților ca la elaborarea proiectului bugetului public național, pentru anul 2019, să fie prevăzute resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de acordarea tichetelor de masă angajaților din sectorul bugetar. În special, aceștia cer acordarea tichetelor pentru categoriile de personal cu salarii mici din domeniul învățământului, culturii și asistenței sociale. Președintele CNSM, Oleg Budza, a expediat o scrisoare prim-ministrului Pavel Filip în care se menționează că ”CNSM a salutat și susținut în totalitate adoptarea și promovarea Legii cu privire la tichetele de masă”. Șeful de la sindicate mai precizează că legea oferă posibilitate și angajaților din sectorul bugetar de a beneficia de tichete de masă. Acordarea acestora se efectuează la decizia angajatorului din contul alocațiilor prevăzute pentru cheltuieli de personal în anul bugetar în curs. ”Condițiile de acordare a tichetelor de masă de către angajatorii unităților bugetare pot fi stabilite în contractele colective de muncă, actele normative la nivel de unitate, contractele individuale de muncă”, susțin sindicaliștii. Conform Legii privind tichetele de masă, angajatorul urmează să distribuie salariaților tichete de masă la sfârșitul fiecărei luni, pornind de la numărul zilelor lucrătoare în luna precedentă. Totodată, salariatul urmează să utilizeze un număr de tichete cel mult egal cu numărul zilelor efectiv lucrate. Ele pot fi utilizate exclusiv de către salariat și este interzis schimbul tichetelor de masă contra banilor. De asemenea, nu se permite diminuarea salariului.