Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) susține că a crescut numărul petițiilor în care sunt vizate atelierele de reparații auto, așa că a întocmit un ghid pentru șoferii să poată evita neplăcerile. Așadar, înainte de a lăsa automobilul într-un service auto asigurați-vă că acesta funcționează legal și este autorizat (notificat) pentru activitate. Totodată, trebuie să știți că aveți dreptul să vă asigurați că achitați serviciul de reparație solicitat. Asta chiar dacă prețurile sunt libere și pot varia de la un operator la altul. APCSP precizează că atelierele care au personal foarte calificat și au o dotare tehnică specială pentru reparații pot să practice tarife mai mari. Informați-vă despre tarife înainte de a lasă autoturismul și nu ezitați să solicitați și un deviz estimativ al intervenției. Service-urile sunt obligate să afișeze prețurile la loc vizibil și lizibil pentru consumatori în zona de recepție și să precizeze modul de calcul utilizat. Solicitați un deviz de cheltuieli. Acest lucru va ajută să estimați costurile, el trebuie să conțină:
  • descrierea precisă a lucrărilor care se vor efectua;
  • costul intervenției realizate;
  • lista pieselor de schimb necesare;
  • termenul de reparație;
  • durata de valabilitate a devizului.
Dacă devizul este semnat de ambele părți, el se poate transforma astfel într-un acord comercial și trebuie să se emită o notă de comandă pentru reparație. Nota de comandă (reparație) se redactează pe un formular și trebuie să cuprindă starea autoturismului în timpul reparației. Astfel, service-ul devine răspunzător de starea autoturismului și  pentru orice pagubă produsă pe perioada intervenției. Cereți factura pentru serviciile prestate! Service-ul este obligat să furnizeze o factură, care este emisă în dublu exemplar, originalul fiind remis consumatorului însoțit de bonul de plată (formular fiscal). Dacă service-ul nu are un formular tip, solicitați realizarea unei astfel de ”NOTE” pe o hârtie cu ștampila agentului economic, care să conțină informații despre denumirea agentului economic și adresa; numele clientului; data și locul efectuării reparației; modul de calcul al  intervenției realizate (manoperei); piesele de schimb utilizate (cantitate /preț); alte materiale de întreținere, consumabile utilizate (cantitate/preț); numărul de înmatriculare al autoturismului (eventual kilometrajul). Verificați piesele avariate ce s-au înlocuit! Piesele avariate care au fost înlocuite să fie prezentate consumatorului pentru a fi verificate ca fiind înlocuite, atât în devizul de reparație, precum și în factura de reparație, consumatorul poate primi și solicita piesele avariate, acestea fiind proprietar. Cereți garanție pentru lucrările efectuate! Pentru piesele de schimb utilizate de service la reparație, din stocurile proprii, se acorda garanție conform prevederilor Legii privind protecția consumatorilor. Pentru intervenția realizată fiecare societate aplică propria politică comercială față de clienți referitor la durata acestei garanții, dar nu mai mică de 6 luni. Service-ul este depozitarul autoturismului care îi este încredințat! Dacă, automobilul este furat sau deteriorat pe timpul reparației, costurile sunt suportate de agentul economic.