Inspectoratul General de Poliție va putea utiliza și noile aparate de măsurare a vitezei, achiziționate în această vară, pentru a identifica șoferii care depășesc limita de viteză. Procedura de măsurare legală PML 10-01:2018 Măsurarea vitezei mijloacelor de transport auto cu ajutorul aparatului (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor tip LTI 20/20 ”TruCAM” a fost publicată în Monitorul Oficial. Documentul prevede că efectuarea măsurării vitezei şi înregistrărilor video a vehiculului-țintă, cu ajutorul aparatului TruCAM, se realizează doar în regim staţionar al Post Staționar de Supraveghere a Circulaţiei Rutiere (PSSCR). Totodată, înregistrarea vitezei şi imaginilor vehiculului-țintă poate fi efectuată atât din față (acesta vine în direcția PSSCR), cât și din spatele acestuia (vehiculul se îndepărtează de PSSCR). Condiția care trebuie îndeplinită este ca vehiculul supus măsurării vitezei și înregistrării video să fie continuu vizibil, adică alte vehicule sau obiecte nu obturează imaginea acestuia pe durata măsurărilor/înregistrării video. Aparatul va putea fi utilizat în limitele de temperatură a mediului ambiant de la -10°C până la + 60°C și este permisă utilizarea acestuia sub acoperire de protecție de precipitații atmosferice din interiorul automobilelor. În condiții de iluminare insuficientă, TruCAM va putea fi folosit doar cu surse suplimentare de iluminare sau a reflectorului infraroșu din dotare. Rezultatele măsurării vitezei de mișcare a vehiculelor cu ajutorul radar sunt utilizate de către angajații Poliției la constatarea contravenţiilor privind depăşirea regimului de viteză. În calitate de rezultate ale măsurărilor este informația care include:
  • materialul foto și/sau video care demonstrează deplasarea vehiculului cu depăşirea pragului de viteză stabilit. Materialul foto trebuie să permită detectarea numărului de înmatriculare al vehiculului;
  • datele privind verificarea metrologică ale lidarului;
  • datele privind amplasarea.