Codul administrativ al Republicii Moldova a fost publicat în Monitorul Oficial și va intra în vigoare la 1 aprilie 2019. Prevederile acestuia determină statutul juridic al participanților la raporturile administrative, atribuțiile autorităților publice administrative și ale instanțelor de judecată competente pentru examinarea litigiilor de contencios administrativ, drepturile și obligațiile participanților în procedura administrativă și cea de contencios administrativ. Anumite aspecte ce țin de activitatea administrativă privind domenii specifice de activitate pot fi reglementate prin norme legislative speciale derogatorii de la prevederile Codului numai dacă această reglementare este absolut necesară și nu contravine principiilor acestuia. Prevederile Codului nu se aplică:
  • raporturilor juridice de drept privat la care participă autoritățile publice;
  • raporturilor juridice ale autorităților publice care acționează în baza Codului contravențional sau Codului penal;
  • actelor supuse controlului de constituționalitate de către Curtea Constituțională;
  • procedurii de elaborare și adoptare a actelor normative.
La data intrării în vigoare a acestuia se va abroga Legea contenciosului administrativ și Legea cu privire la petiționare. Procedurile administrative și procedurile prealabile inițiate până la data intrării în vigoare a Codului, care nu au fost finalizate până la 1 aprilie 2019, se vor finaliza conform prevederilor legale valabile până la data intrării în vigoare a acestuia. Această dispoziție este valabilă și pentru procedurile prealabile inițiate după data intrării în vigoare a Codului referitoare la o procedură administrativă inițiată până la data intrării în vigoare a acestuia. Procedurile de contencios administrativ atribuite înaintea intrării în vigoare a Codului administrativ, prin legi speciale, în competența altor instanțe de judecată se vor transmite după intrarea în vigoare a noii legislații instanțelor competente. În același timp, procedurile de contencios administrativ inițiate până la intrarea în vigoare a Codului se vor examina în continuare, după intrarea în vigoare a acestuia, conform prevederilor Codului. Prin derogare, admisibilitatea unei astfel de acțiuni în contenciosul administrativ se va face conform prevederilor în vigoare până la intrarea în vigoare a Codului. Aceste prevederi se vor aplica corespunzător pentru procedurile de apel, de recurs și de contestare cu recurs a încheierilor judecătorești.