Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) a fost publicat, recent, în Monitorul Oficial. Documente stabilește că MTender reprezintă versiunea 2.0 a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” și este un sistem informațional compatibil cu tehnologia Cloud computing, găzduit pe platforma MCloud. MTender este o componentă a resurselor informaționale de stat și constituie o parte a segmentului resurse monetare și financiare. Totodată, sistemul creează un spațiu informațional unitar și o sursă oficială de date despre procedurile de achiziții publice desfășurate și rezultatele organizării acestora – contractele de achiziție publică. Autoritățile mai spun că noul sistem va automatiza procesele de desfășurare a procedurilor de achiziții publice, a celor de pre-procedură (planificare), dar și a celor post-procedură (monitorizare). Totodată, acesta va oferi instrumente avansate de analiză a datelor. Sistemul va conține toate date privind contractele de achiziție publică încheiate și procesele aferente încheierii contractelor de achiziție publică, precum: planificarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică, selectarea și desemnarea câștigătorilor în cadrul procedurilor de achiziție publică. Conceptul mai prevede că, sistemul MTender asigură posibilitatea de a planifica, în mod individual sau agregat, achizițiile publice, de a publica anunțurile de intenție, de a crea, de a înainta și a recepționa ofertele, de a evalua ofertele și a atribui contractele, de a gestiona contractele publice prin controlul amendamentelor, performanței executării contractului, prin evidența plăților și facturilor. O un alt aspect important este deschiderea informațională și transparența activităților de organizare a procedurilor de achiziție publică, care va fi realizată datorită noului sistem. De asemenea, MTender este un instrument organizatoric, dar și de asigurare a concurenței și combatere a concurenței neloiale în domeniul achizițiilor publice.