Fostul procuror Vasile Gherasimenco s-a adresat cu cerere de chemare în judecată, după ce a fost refuzată solicitarea sa, de a fi admis în avocatură, în temeiul art.10 alin. (3) lit.e) din Legea cu privire la avocatură. Acesta prevede că persoana care a depus cerere de eliberare a licenţei pentru exercutarea profesiei de avocat nu se consideră persoană cu reputaţie ireproşabilă şi cererea ei nu se admite în cazul în care comoportamentul sau activitatea ei este incompatibilă cu normele Codului deontologic al avocatului.

În motivare fostul procuror a indicat că a activat în calitate de procuror din 1995. Pe parcursul activității sale a fost distins pentru disciplină executorie, operativitate şi îndeplinire a unui volum considerabil de lucru. În urma acestui fapt i-a fost stinsă înainte de termen sancţiunea disciplinară și i-a fost conferit gradul de clasificare-consilier juridic de gradul I și medalia ”Pentru Serviciu Impecabil” clasa EI, ceea ce denotă faptul că s-a bucurat de o reputaţie ireproşabilă şi rezultate remarcabile pe parcursul activităţii, care sunt compatibile cu normele Codului deontologic al avocatului. La fel, fostul procuror a mai indicat că a demisionat din proprie inițiativă și nu a comis fapte care ar discredita imaginea Procuraturii sau care ar compromite titlul de procuror, iar demisia sa din funcţie este una onorată.

În rezultatul controalelor efectuate de subdiviziunile competente ale Procuraturii Generale s-a constatat că Vasile Gherasimenco nu a admis încălcări de serviciu în exercitarea atribuţiilor sale funcţionale, inclusiv în perioada vizată 2012-2016, fiind combătută informaţia difuzată în mass-media. Astfel, fostul procuror a solicitat ca să fie anulate prevederile din hotărârea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat în partea respingerii cererii lui în temeiul art.10 alin.(3) lit.e) din Legea cu privire la avocatură, cu emiterea unei noi hotărâri de admitere în profesia de avocat cu eliberarea licenţei pentru exercitarea prefesiei de avocat.

Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediu Rîşcani, acțiunea a fost admisă. Au fost anulate prevederile din hotărârea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat în partea respingerii cererii lui Vasile Gherasimenco de admitere în profesia de avocat în temeiul art.10 alin.(3) lit.e) din Legea cu privire la avocatură. La fel, a fost obligată Comisia de licenţiere a profesiei de avocat să emită hotărârea de admitere a lui Vasile Gherasimenco în profesia de avocat. Reprezentantul Uniunii Avocaților din Moldova (UAM) a depus apel în care a menționat că la soluţionarea speţei instanţa de judecată a interpretat eronat prevederile legale. Și asta pentru că aprecierea dată de Comisia de licenţiere, ce ţine de reputaţia ireproşabilă, nu poate constitui obiect de apreciere a instanţei, deoarece conform pct.28 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, toate cazurile de admitere în profesie cu scutire de examen, în condiţiile Legii, sunt soluţionate individual de Comisia de Licenţiere.

Prin urmare, reprezentantul UAM a invocat faptul că instanţa nu este în drept de a se substitui Comisiei administrative indicate pentru a da apreciere unor noţiuni aprecierea căreia este de competenţa exclusivă a acestei comisii. La fel, în apel s-a mai indicat că instanţa de judecată, dispunând obligarea Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat a Uniunii avocaţilor să emită hotărârea de admitere a lui Vasile Gherasimenco în profesia de avocat, a periclitat vădit principiul autonomiei, a depăşit competenţa materială prin încălcarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ. În urma examinării dosarului, Curtea de Apel Chișinău a respins, în lipsă de temei, apelul și a menținut hotărârea judecătoriei de fond. Decizia este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de două luni de la comunicarea deciziei integrale.

Anterior, fostul procuror a fost în vizorul presei pentru că ar fi încercat să ascundă mai multe bunuri. Atunci, Comisia Națională de Integritate a solicitat Procuraturii Anticorupție să deschidă dosar penal, însă procurorii au refuzat să facă acest lucru.