Este oficial! Bugetarii se vor odihni la sfârșitul lunii august și vor munci mai mult în septembrie și octombrie. Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, inițiativa prin care zilele de 28, 29 și 30 august se consideră zile de odihnă, iar zilele de 8 septembrie, 29 septembrie și 20 octombrie – zile lucrătoare. Astfel, salariații din domeniul public vor avea nouă zile libere. Aceștia vor sta acasă începând din data de 24 august până în 3 septembrie. Autoritățile susțin că au luat această decizie la solicitarea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor, în scopul organizării optime a timpului de muncă şi de odihnă din luna august. Conform autorilor inițativei, propunerea de modificare a graficului de munca se conformează prevederilor art. 111 alin. (5) din Codul muncii, potrivit căruia Guvernul este în drept să transfere zilele de repaus (de lucru) în alte zile în scopul utilizării optime de către salariaţi a zilelor dc repaus şi de sărbătoare nelucrătoare. Anterior, decizia a fost criticată de reprezentanții mediului de afaceri. În avizul expediat autorităților, Asociația Patronală ”Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham) a menționat că, intervenția propusă încalcă principiul previzibilității în reglementare și este incompatibilă cu scopul de atragere a investițiilor. În același timp, declararea zilelor de odihnă suplimentare în luna august 2018, vor genera costuri suplimentare disproporționate pentru întreprinderi și organizații, cum ar fi:
  • costuri de retribuire suplimentară a forței de muncă pentru întreprinderile care nu-și vor putea suspenda activitatea în săptămâna 27 august – 31 august, în particular întreprinderile din sfera producerii, sectorul bancar, prestatorii de servicii poștale și transport, unitățile de comerț cu amănuntul de profil alimentar;
  • costuri determinate de reorganizarea proceselor interne, amânarea activităților și tranzacțiilor planificate, inclusiv penalități și prejudicii de natură contractuală pentru neexecutarea în termen a obligațiilor;
  • prejudicii generate de întreruperea activităților comerciale care depind de prestarea în regim normal a serviciilor publice.
Proiectul propus de autorități va genera și o repartizare neuniformă a activităților în perioada ulterioară, precum și o productivitate scăzută a muncii în zilele de sâmbătă declarate lucrătoare, cu potențiale efecte negative asupra stării de sănătate a lucrătorilor. De asemenea, măsura va genera imposibilitatea cetățenilor de a beneficia de servicii publice în zilele declarate nelucrătoare, se mai menționează în document. Nu au susținut inițiativa nici membrii Confederației Naționale a Patronatului. Aceștia au declarat că ”această intervenție va distorsiona activitatea economică la diferite nivele și sectoare”. De asemenea, patronatele spun că decizia va crea premise de încălcare a termenelor de realizare a obligațiunilor inclusiv de prezentare/primire a actelor la diferite instituții ale statului, agenții, inspectorate, amânarea ședintelor de judecată, reprogramări în cadrul instituțiilor medicale ect. În același timp, Centrul Național Anticorupție a constat că în procesul de promovare a proiectului nu au fost respectate rigorile de asigurare a transparenţei decizionale. Totodată, experții au cerut ca nota informativă să fie completată cu argumente de rigoare care să justifice acordarea zilelor de odihnă din luna august, fapt ce va garanta utilizarea optimă de către salariaţi a zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, fără a suprasolicita capacitatea de lucru a salariaţilor.