Persoanele care sunt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art.88-91 din Codul fiscal, până la data de 25 ianuarie 2019 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, dări de seamă separate, aferente etapei I și, respectiv, etapei II a perioadei fiscale 2018. Ultima perioadă de raportare conform formularul tip ”Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din  alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți” (forma IALS14), va fi pentru etapa I a anului 2018. Totodată, persoanele, care sunt obligate să rețină impozit pe venit, sunt obligate ca, până la 1 martie 2019, să prezinte beneficiarului acestor plăți informații privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate, suma deducerilor precum și suma impozitului pe venit reținut, separate pentru etapa I și etapa II a anului 2018. De asemenea, a fost modificată cota de determinare a creșterii de capital de la 50% la 20% (art.40 alin.(7) din Codul fiscal). Prevederile sunt stipulate într-un proiect al unui ordin al ministrului Finanțelor, prezentat pentru consultări publice. Modificările sunt propuse după ce la sfârșitul lunii iulie deputații au aprobat modificarea Codului fiscal în partea ce ține de impozitul pe venit.