Unele amenzi prevăzute în Codul penal vor putea fi achitate în jumătate timp de trei zile lucrătoare. Guvernul va da aviz pozitiv unei inițiative a unui deputat, prin care se propune oferirea posibilității condamnaților pentru infracțiuni ușoare sau mai puțin grave de a achita jumătate din amenda stabilită în cel mult trei zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine executorie. În avizul Guvernului se spune că raționamentul extinderii perioadei de achitare a amenzii se rezumă la oferirea posibilității obiective de a beneficia de acest termen de grație, or perioada oferită pentru achitarea amenzii urmează a fi sincronizată cu orarul de lucru al instituțiilor responsabile de încasarea sumei amenzii. Mai exact, se propune modificarea sintagmei ”72 de ore” în ”3 zile lucrătoare” în articolul 64, aliniatul (31) din Codul penal. În prezent, norma legală stipulează că în cazul infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul în care hotărârea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral. Amintim că, autoritățile au aprobat modificări la Codul contravențional prin care termenul de achitare a jumătate din amenda stabilită este trei zile lucrătoare și nu 72 de ore. Autoritățile au motivat că această măsură de stimulare va contribui la prevenirea factorilor de corupţie, întrucât deţinătorii permiselor de conducere care au acumulat un număr critic de puncte de penalizare încearcă să omită această sancţiune pe cale ilegală.