Tragerea la răspundere disciplinară, transferul la o altă muncă sau concedierea salariaţilor membri de sindicat, a salariaţilor aleşi în componenţa organelor sindicale şi neeliberaţi de la locul de muncă de bază sau a conducătorilor organizaţiilor sindicale primare neeliberaţi de la locul de muncă de bază, se va efectua doar cu consultarea organelor sindicale. Guvernul a aprobat modificarea și completarea Legii sindicatelor, dar și a Codului muncii. Asta după ce Curtea Constituțională a cerut excluderea dreptului de veto al organelor sindicale în procedura de concediere a salariaţilor. Mai exact, Curtea a declarat neconstituţională prevederea art.87 alin.(l) din Codul muncii, în redacţia de până la 20 octombrie 2017, care prevedea că, concedierea salariaţilor membri de sindicat în cazurile stipulate la art. 86 alin. (1) lit. c), e) şi g) poate avea loc doar cu acordul preliminar scris al organului sindical din unitate. Curtea a constatat că dreptul de veto al organelor sindicale la luarea deciziilor de concediere a salariaţilor încalcă prevederile articolelor 9, 46 şi 126 din Constituţie, care consfinţesc libera iniţiativă economică, libera activitate de întreprinzător şi dreptul de proprietate al angajatorului. Astfel, conform amendamentelor aprobate de Guvern, Codul muncii va prevedea că ”Reprezentanţii salariaţilor, care participă la negocierile colective, în perioada desfăşurării acestora, pot fi supuşi sancţiunilor disciplinare, transferați la o altă muncă sau concediați după consultarea organelor sindicale care i-au împuternicit”. În toate cazurile de consultare a reprezentanților salariaților prevăzute de Cod, pentru emiterea unor acte, angajatorul va înainta proiectul actului respectiv și va solicita în scris opinia reprezentaților salariaților. Reprezentanții salariaților, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării opiniei (înaintării proiectului actului pentru consultare), vor prezenta angajatorului opinia, în formă scrisă. În caz de neprezentare a opiniei în termenul indicat, comunicarea opiniei consultative a organului respectiv se prezumă.