Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (UNEJ) a hotărât să convoace Congresul XII ordinar al executorilor judecătorești. Întrunirea va avea loc în data de 21 septembrie, atunci când expiră mandatul actualului președinte, Roman Talmaci, precum și cel al Consiliului UNEJ. Pe agenda Congresului au fost incluse următoarele subiecte:
 • prezentarea raportului anual al Consiliului;
 • prezentarea raportului anual al secretarului general și a raportului comisiei de cenzori;
 • examinarea proiectului de modificare a Statutului UNEJ;
 • alegerea președintelui UNEJ, membrilor Comisiei de cenzori, membrilor Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești;
 • examinarea Regulamentului fondului de ajutor reciproc;
 • adoptarea programului de activitate și a bugetului UNEJ pentru anul viitor.
Potrivit Legii cu privire la executorii judecătorești, preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti este ales prin vot secret pe un termen de patru ani. Poate fi aleasă preşedinte persoana care are o vechime în domeniul executării de cel puţin cinci ani. Un executor judecătoresc nu poate fi ales în funcţia de preşedinte mai mult de două mandate consecutive. Preşedintele UNEJ are următoarele atribuţii:
 • reprezintă Uniunea în relaţiile cu persoanele fizice şi persoanele juridice din ţară şi din străinătate;
 • prezidează şedinţele Consiliului;
 • semnează actele Consiliului;
 • supraveghează relaţiile dintre Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi camerele teritoriale ale executorilor judecătoreşti, precum şi relaţiile dintre camerele teritoriale ale executorilor judecătoreşti;
 • acordă sprijin camerelor teritoriale ale executorilor judecătoreşti în relaţiile lor cu autorităţile publice centrale şi locale;
 • exercită alte atribuţii prevăzute de prezenta lege şi de statut.
În lipsa preşedintelui Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, funcţiile acestuia sunt exercitate de vicepreşedintele Consiliului. Ultima dată executorii au fost convocați la Congres la sfârșitul lunii mai. Atunci s-a decis că din noua componență a Consiliului vor face parte următorii executori judecătorești:
 • Valeriu Devderea – în prezent, vicepreședinte al UNEJ;
 • Vitalie Bajag – în prezent, membru al Consiliului UNEJ;
 • Lilia Scorici – executor judecătoresc în raionul Criuleni;
 • Anatol Ciorbă – executor judecătoresc în raionul Ialoveni.