Începând cu luna octombrie entitățile din sectorul privat, inclusiv întreprinderile de stat, întreprinderile municipale, organizațiile necomerciale, precum şi instituțiile bugetare de învățământ superior şi medico-sanitare, la calcularea contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajator, vor aplica un tarif în mărime de 18% și nu 23% după cum este stabilit actualmente în legislație. Asta după ce în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018 au fost modificate unele tarife stabilite pentru calcularea contribuțiilor de asigurări sociale în cazul unor categorii de angajatori. Prin urmare, Ministerul Finanțelor propune modificarea/completarea tabelului nr.3 din Darea de seamă (forma IPC18), care va permite entităților menționate de a declara contribuțiile de asigurări sociale calculate cu un tarif redus (18%). Respectiv, a fost ajustată și Instrucțiunea de completare a Dării de seamă (Forma IPC18). Concomitent, printr-un proiect de ordin elaborat, se propune aprobarea unui nou formular tipizat (forma DSA19) ”Informație pentru stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale” în schimbul formularului existent Forma DSA18, care va permite entităților de a informa Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) în privința listei angajaților eliberați din serviciu, motivul și data eliberării. Aceasta va fi utilizată pentru examinarea cazului de achitare, după caz, a indemnizației de șomaj. De acest aspect se va ocupa CNAS, începând cu 1 ianuarie 2019.