Ministerul Finanțelor propune aprobarea Formularului CET18 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia. Prima perioadă de raportare conform formularului elaborat va fi etapa a doua a perioadei fiscale 2018. Potrivit proiectului Regulamentului privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET18), dreptul de a prezenta Declaraţia îl au toţi contribuabilii. Aceasta se prezintă obligatoriu în două exemplare de către persoanele fizice rezidente (pentru veniturile ce constituie obiect al impunerii în baza legislaţiei fiscale în condiţiile prevăzute la art. 83 alin. (2) lit.a) şi b) din Codul fiscal) şi/sau de către persoanele fizice nerezidente (pentru veniturile obţinute de către acestea pe teritoriul Republicii Moldova în baza art.71 din Codul fiscal). Declaraţia poate fi completată atât pe suport de hârtie, cât şi în mod electronic. Declaraţia prezentată pe suport de hârtie se completează cu cerneală sau cu pixul, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Corectarea informaţiei în Declaraţie se efectuează prin depunerea unei Declaraţii corectate, în modul şi în termenul prevăzut de art.188 din Codul fiscal. Declaraţia prezentată în mod electronic se completează utilizând resursele informaționale disponibile în Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, în modul prevăzut de instrucţiunile întocmite de acesta. CET 18 se prezintă la orice Serviciu Fiscal de Stat, indiferent de domiciliul contribuabilului. Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor după ce, recent, autoritățile au aprobat modificarea și completarea Codului fiscal în partea ce ține de impozitarea persoanelor fizice și a întreprinzătorilor individuali.