Procedurile și principiile de funcționare a procesului de supraveghere și evaluare (SREP) a băncilor au fost propuse pentru consultări publice. Documentul este parte integrantă din supravegherea prudențială a băncilor din țara noastră și a sucursalelor băncilor străine stabilite în Republica Moldova. Metodologia acoperă în detalii aspectele legate de SREP, care este un proces continuu de supraveghere și agregă toate constatările din activitățile de supraveghere prudențială efectuată de BNM cu privire la o bancă într-o viziune de ansamblu. Procesul de supraveghere și evaluare include:
  • analiza modelului de afaceri;
  • evaluarea cadrului de administrare a activității și a mecanismelor de control intern;
  • evaluarea adecvării capitalului la profilul său de risc;
  • adecvarea capitalului pentru acoperirea acestor riscuri;
  • evaluarea riscurilor aferente lichidității;
  • adecvarea resurselor de lichiditate pentru acoperirea acestor riscuri.
Potrivit BNM, în procesul de evaluare se vor utiliza informațiile și rezultatele obținute în urma tuturor activităților de supraveghere, inclusiv din evaluarea planurilor de redresare, supravegherea în materie de competență și onorabilitate a membrilor consiliilor băncilor, testele de stres la nivel macroprudențial. Rezultatele obținute în urma SREP vor reprezenta baza pentru luarea măsurilor de supraveghere necesare soluționării deficiențelor depistate. Metodologia prevede inclusiv și orientări practice privind aplicarea măsurilor de supraveghere. Documentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 100 – 105 din Legea cu privire la activitatea băncilor, care este în vigoare din acest an. Conform autorilor, Metodologia transpune parțial Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare elaborat de Autoritatea Bancară Europeană.