Procedura de modificare a gajului din Registrul garanţiilor reale mobiliare se va iniția prin introducerea numărului de înregistrare atribuit inițial. Ulterior, sistemul va genera informația cu rubricile deja completate referitor la gajul înregistrat, iar formarul electronic va fi modificat doar cu datele indicate în demers. După respectarea acestor pași, se va genera o cerere și, după înregistrarea acesteia, se va elibera confirmarea de modificare a gajului. Conform Instrucțiunilor cu privire la modul de evidenţă a obiectelor informaţionale ale Registrului garanţiilor reale mobiliare, propuse pentru consultări publice, la încetarea garanţiei, informaţia despre gaz este reflectată în Registru în baza avizului de radiere, cu păstrarea istoricului. În același timp, radierea gajului nu reprezintă excluderea fizică din Registrul datelor despre garanţie, ci doar schimbarea statutului acestuia. Radierea integrală a contractului de gaj presupune completarea unui formular-cerere de radiere în care se indică în baza cărui document se face radierea contractului de gaj şi datele referitor la solicitant. O procedură similară se va respecta și în cazul radierii parțiale a bunurilor din contractul de gaj. În acest caz, în cerere se vor indica bunurile care urmează să fie excluse. Documentul mai prevede că aceleași reguli de înregistrare, modificare și radiere prevăzute gajului bunurilor mobile se aplică și în cazul înregistrării leasingului financiar sau altor drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile.