Regulamentul privind licenţierea pe piața asigurărilor, prezentat pentru consultări publice de Comisia Națională a Peței Financiare (CNPF), spune că temei pentru suspendarea licenței brokerului de asigurare și/sau reasigurare constituie:
 • cererea de suspendare benevolă a licenței depusă de către organului executiv al brokerului de asigurare și/sau reasigurare la care se anexează decizia organului competent;
 • neachitarea, în termenele stabilite, a plăților regulatorii către autoritatea de supraveghere;
 • netransferarea către asigurător în termenul de scadență prevăzut în contractul de mandat a primelor de asigurare și/sau de reasigurare colectate în numele acestuia, precum și transferarea primelor de asigurare în volum incomplet;
 • neprezentarea rapoartelor specializate pentru două perioade de raportare consecutive, solicitate de autoritatea de supraveghere;
 • neexecutarea prescripției autorității de supraveghere;
 • nerespectarea actelor normative ale autorității de supraveghere.
Autoritatea de supraveghere adoptă decizia de reluare a valabilității licenței în temeiul cererii depuse de organului executiv al brokerului de asigurare și/sau reasigurare și/sau prezentării documentelor justificative ce confirmă înlăturarea temeiurilor care au stat la baza suspendării licenței. Termenul de suspendare a licenței nu poate depăși 6 luni. Drept temei pentru retragerea licenței brokerului de asigurare și/sau reasigurare constituie:
 • cererea organului executiv al brokerului de asigurare și/sau reasigurare privind retragerea benevolă a licenței, la care se anexează decizia organului competent;
 • hotărârea instanței de judecată cu privire la anularea înregistrării de stat a brokerului de asigurare și/sau reasigurare;
 • depistarea unor date neautentice în documentele prezentate de către brokerul de asigurare și/sau reasigurare autorităţii de supraveghere;
 • stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării activității brokerului de asigurare și/sau reasigurare;
 • nerespectarea de către brokerul de asigurare și/sau reasigurare a două prescripţii privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
 • nerespectarea de către brokerul de asigurare și/sau de reasigurare a prevederilor actelor legislative și normative ale autorității de supraveghere;
 • brokerul de asigurare și/sau reasigurare nu a început să activeze timp de un an de la data eliberării licenței ori nu mai activează timp de peste 12 luni consecutiv;
 • instanța de judecată a emis o hotărâre de intentare a procesului de insolvabilitate sau de încetare a activității brokerului de asigurare și/sau reasigurare.
În cazul depunerii benevole a licenței, brokerul de asigurare și/sau reasigurare prezintă autorității de supraveghere o cerere la care se anexează documentele similare celor prevăzute de prezentul Regulament în pct.60 lit. a), lit. b) pentru asigurători (reasigurători). Informaţia privind retragerea licenţelor se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în format electronic pe pagina web oficială a CNPF şi se menţine timp de cinci ani. Menţiunea referitoare la data şi numărul deciziei privind suspendarea/retragerea licenţei se consemnează în Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei. Brokerul de asigurare și/sau reasigurare este obligat, în decurs de două zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a licenţei, să depună la autoritatea de licenţiere licenţa retrasă.