Un cetățean a transmis Serviciului Fiscal de Stat o scrisoare prin care a informat autoritatea despre presupunea că o persoană desfășoară neautorizat activitatea de antreprenoriat. Totodată, autorul scrisorii a cerut de la Fisc să fie informat despre rezultatul examinării petiției sale, și anume: data efectuării controlului, articolul aplicat pentru încălcare, mărimea sancțiunii și numărul procesului-verbal cu privire la contravenție. Conform deciziei instanței de judecată, Serviciul Fiscal de Stat a comunicat reclamantului doar o parte din informația cerută, fără a menționa mărimea sancțiunii aplicate. Prin urmare, persoana a considerat că autoritatea a ignorat prevederile legislative privind examinarea petițiilor și a atacat instituția în judecată. În cererea de chemare în judecată, persoana a indicat că i-a fost lezat dreptul constituțional de a accesa orice informație de interes public. Reclamantul a cerut magistraților să oblige Serviciul Fiscal de Stat să-i prezinte informația privind sancțiunea aplicată în urma denunțului făcut de el. Totodată, a cerut recuperarea prejudiciului moral, în sumă de o mie de lei. Persoana a specificat că prejudiciul moral a fost cauzat prin faptul că el a fost nevoit să se adreseze instanţei de judecată pentru protecția drepturilor sale și să piardă timpul personal. Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani a admis partial acțiunea înaintată, a constatat încălcarea drepturilor privind accesul la informație al reclamantului și a obliga Fiscul să ofere informația solicitată. Totuși, pretențiile privind recuperarea prejudiciului moral au fost respinse. Decizia primei instanțe a fost casată, însă, de Curtea de Apel Chișinău, care a calificat solicitarea drept neîntemeiată. Magistrații de la apel au spus că sancțiunile contravenționale sunt categorii speciale de date cu caracter personal. Decizia finală pe marginea dosarului a fost luată, recent, de Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție. Instanța a considerat recursul întemeiat, a admis casarea deciziei instanței de apel și a decis menținerea hotărârii primei instanțe. Conform legislației în vigoare, dar și informației prezentate de Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în cadrul acestui dosar, data întocmirii și numărul procesului-verbal cu privire la contravenție, articolul și sancțiunea pentru fapta comisă, locul săvârșirii faptei contravenționale și numele agentului constatator nu constituie date cu caracter personal. Prin urmare, persoana are dreptul de a avea acces la ele. Decizia Curții Supreme de Justiție este irevocabilă. Prin urmare, Serviciul Fiscal de Stat este obligat să prezinte persoanei, care a denunțat o contravenție, informația privind mărimea amendei aplicate.