Un bărbat a mers în vacanță și acolo a avut nevoie de îngrijirea medicilor. La întoarcerea în țară, deși a avut asigurare medicală pe perioada deplasării, compania de asigurări a refuzat să-i ofere despăgubiri. Acesta s-a adresat în instanță și a solicitat încasarea banilor. În motivare, bărbatul a indicat că a încheiat un contract de asigurare medicală cu Societatea pe Acţiuni ”Klassika Asigurări”. Acesta a plecat în vacanță cu familia în Italia. Acolo, a avut nevoie de îngrijiri medicale, unde a suferit și o intervenție chirurgicală. După ce a revenit în țară, s-a adresat la asigurător, cu tot setul de acte, și l-a informat despre cazul asigurat. Asigurătorul a refuzat să-i ofere compensațiile, invocând că a avut nevoie de spitalizar pentru că i s-a acutizat o maladie cronică existentă până la intrarea în vigoare a contractului de asigurare medicală. Reclamantul a precizat însă că s-a adresat după asistență medicală, întrucât viața s-a era în pericol. Acesta a mai spus că asigurătorul nu compensează cheltuielile asiguratului, ce ţin de acutizarea şi tratarea unor maladii cronice şi urmărilor acestora, care au fost cunoscute la momentul încheierii contractului de asigurare şi au necesitat tratament până la începutul perioadei de asigurare. La fel, nu compensează și consecinţele accidentelor, care s-au produs până la plecarea asiguratului din ţara traiului permanent, chiar dacă persoana asigurată anterior nu a urmat tratamentul, precum şi în caz de maladii şi complicaţii ale acestora, pe care acesta le-a tratat pe parcursul ultimelor șase luni până la încheierea contractului de asigurare. Cheltuielile pentru tratarea acestor boli sunt acoperite numai în cazul în care asistenta medicală de urgentă a fost necesară pentru prevenirea pericolului asupra vieţii sau înlăturarea durerilor acute. Prin urmare, acesta a solicitat încasarea sumei de 3869,44 de euro, cu titlu de prejudiciu material, 1046,82 lei – cu titlu de dobândă de întîrziere, cât şi încasarea cheltuielilor de judecată. Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, a fost admisă parţial cererea de chemare în judecată. S-a dispus încasarea din contul Societăţii pe Acţiuni ”Klassika Asigurări” a sumei de 502 de euro – cu titlu de prejudiciu material, 5000 lei – cu titlu de cheltuieli pentru asistenţa juridică şi a sumei de 510 lei – cu tiltu de alte cheltuieli. Nefiind de acord cu hotărârea primei instanţe, bărbatul a depus apel. Prin decizia Curţii de Apel Chişinău a fost admis apelul, fiind modificată hotărârea instanței de fond prin majorarea cuantumului prejudiciului material încasatde la suma de 500 de euro, până la suma de 3863 de euro. În rest, hotărîrea primei instanţe a fost menţinută. La fel, s-a dispus și încasarea cheltuielilor de judecată în sumă de 2221 lei. Pentru a hotărî astfel, instanţa de apel a conchis că confirmarea achitării sumei de 3361 de euro a fost prezentată de către reclamant în instanţa de apel. Plata respectivă a fost efectuată în martie 2018, fapt care denotă că la momentul solicitării sumei de la intimat, apelantul nu transfera-se suma solicitată pe contul instituţiei medicale, respectiv pretinsa creanţă nu era certă, exigibilă şi confirmată în acel moment, inclusiv la momentul adresării în instanţa de judecată. Asigurătorul a depus recurs, în care a invocat că instanţa de apel nu a constatat toate circumstanţele importante pentru soluţionarea corectă a cauzei, fiind încălcate normele de drept procedural şi aplicate eronat normele de drept material. Mai mult, asigurătorul a precizat că bărbatul a mers în Italia cu intenția de a beneficia de serviciile medicale de acolo. Totuși, Curtea Supremă de Justiție a respins recursul și a menținut decizia Curții de Apel Chișinău.