În funcție de mărimea, structura și organizarea internă a băncii, precum și de natura, sfera și complexitatea activităților acesteia, instituțiile bancare se vor împărți în patru categorii. Clasificarea acestora este propusă în Metodologia de verificare și evaluare a activității băncilor, publicată de către Banca Națională a Moldovei (BNM) pentru consultări publice. Conform documentului, băncile vor face parte din una dintre următoarele categorii: categoria 1 – bănci de importanță sistemică (de tip O-SII) definite conform Regulamentului cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor și, după caz, alte bănci stabilite de BNM, pe baza unei evaluări a dimensiunii și organizării interne a băncii, precum și a naturii, sferei și complexității activităților; categoria 2 – bănci mijlocii și mari, altele decât cele incluse în categoria 1, care funcționează la nivel național sau care desfășoară activități transfrontaliere apreciabile, cu funcționare pe mai multe linii de activitate, inclusiv activități nebancare, și care oferă produse de credit și financiare persoanelor fizice și juridice. Totodată, în această categorie pot fi incluse băncile specializate fără importanță sistemică dar cu un nivel semnificativ al cotelor de piață pe liniile de activitate, sistemele de plată ale acestora sau al schimburilor financiare; categoria 3 – băncile mici și mijlocii cu activitate la nivel național sau cu operațiuni transfrontaliere nesemnificative, și cu activitate pe un număr redus de linii de activitate, care oferă predominant produse de credit clienților (persoane fizice și juridice) și produse financiare în mod limitat. De asemenea, în această categorie pot fi incluse băncile specializate cu un nivel mai puțin semnificativ al cotelor de piață pe liniile de activitate, sistemele de plată ale acestora sau al schimburilor financiare; categoria 4 – toate celelalte bănci mici și necomplexe care nu se regăsesc în categoriile 1-3. De exemplu, băncile cu o sferă limitată de activități și cote de piață nesemnificative pe liniile lor de activitate. Conform BNM, clasificarea trebuie să reflecte evaluarea riscului sistemic generat de bănci asupra întregului sector financiar al țării. Totuși, autoritatea menționează că această clasificarea are ca scop aplicarea principiului proporționalității și nu este un mijloc pentru reflectarea calității activității unei bănci. În procesul de clasificare a băncilor se vor utiliza informațiile relevante din rapoartele prezentate de către acestea la BNM, precum și cele derivate din analiza preliminară a modelului de afaceri al băncilor. Clasificarea instituțiilor financiare se va revizui periodic sau în cazul unui eveniment corporativ semnificativ, cum ar fi: o cesionare de proporții, achiziție, acțiune strategică importantă.