Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) a anunțat ce subiecte vor fi discutate în cadrul Congresului ordinar care va avea loc în data de 5 octombrie. Astfel, avocații delegați urmează să examineze și să aprobe raportul anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților. De asemenea, aceștia trebuie să aprobe raportul anual privind activitatea secretarului general interimar al Uniunii Avocaților, precum și rapoartele anuale privind activitatea Comisiei pentru etică și disciplină și a Comisiei de licențiere a profesiei de avocat. Alte subiecte vizează aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei de cenzori, aprobarea execuţiei bugetare anuale a Uniunii Avocaţilor și aprobarea bugetului anual al UAM pentru anul 2019. Pe ordinea de zi a mai fost inclusă și chestiunea ce ține de majorarea cuantumului taxei pentru examenele de admitere la stagiu, cuantumului taxei pentru examenele de calificare, cuantumului taxei pentru efectuarea stagiului profesional și cuantumului taxei de examinare a cererilor cu privire la admiterea în profesia de avocat a persoanelor specificate la art. 10, alin. (2) Legea cu privire la avocatură. Delegații vor mai trebui să se expună și asupra subiectului privind eliberarea de la plata cotei de contribuție la formarea bugetului Uniunii Avocaților a apărătorilor care au primit titlul onorific ”Decan al avocaturii” și au împlinit vârsta de 70 de ani. Amintim că, potrivit hotărârii Consiliului Uniunii Avocaților din data de 12 mai, Congresul ordinar al avocaților din Republica Moldova va avea loc în data de 5 octombrie, cu începere de la ora 10:00 la sediul Casei Sindicatelor, iar înregistrarea delegaților va începe la ora 9:00.